12 av de 60 bolag som fått hjälp av Lunds life science-inkubator Smile har börsnoterats

Vart femte uppstartsbolag som fått hjälp av Lunds life science-inkubator Smile har gått till börsen och har idag ett marknadsvärde på 3,7 miljarder kronor. De noterade bolagen har attraherat 1,65 miljarder kronor i riskkapital och sysselsätter idag drygt 250 personer. Efter Smiles tio första år lanserar vd Ebba Fåhraeus en ny målsättning om ökad genomströmning av bolag. Målet är att mellan åtta och tio nya bolag släpps in i inkubatorn varje år. Idag är 22 bolag verksamma inom Smile, varav 9 bolag har tagits emot under 2017. Foto: Smile – Jenny Leyman

92 procent av de 60 bolagen som fått hjälp med affärsutveckling av inkubatorn är fortfarande verksamma, varav 33 har gjort exit och nu lever vidare på egen hand. Dessa konkreta fakta presenterades av Smiles vd Ebba Fåhreus i samband med att Smiles tioårsjubileum firades på Medicon Village rapporterar Kemivärlden Biotech. (News Øresund)

After ten years SmiLe Incubator is now entering a new phase with the aim of increasing the throughput of companies. Beginning in 2018, eight to ten new companies will be admitted to the incubator every year. One top priority for the incubator management is to build the infrastructure so that SmiLe companies will have a venue in which they can naturally meet both industrial and financial stakeholders. The incubator maintains regular contact with international participants on the lookout for the next successful venture.