Uden grænsehindringer ville antallet af Øresundspendlere stige til 68.000

Arbejdspendlingen over Øresund ville stige med mere end 350 procent til 68.000 daglige pendlere, hvis alle barrierer mellem Skåne og Sjælland blev afskaffet. Øresundsbarriererne skaber et årligt produktionsbortfald som svarer til 2 milliarder svenske kroner. Det viser en ny analyse, som den dansk-svenske politiske samarbejdsorganisation Öresundskomiteen har lavet. 

”Konklusionen er, at vi er meget langt fra at udnytte hele jobpotentialet i Øresundsregionen” skriver Öresundskomiteen i en kommentar til den nye analyse.

Den viser hvordan lønindkomsterne i Øresundsregionen ville stige med 730 millioner svenske kroner og bruttoregionalproduktet, BRP, ville stige med næsten 2 milliarder kroner, hvis alle Øresundsbarrierer blev ophævet.

Ifølge analysen ville arbejdspendlingen fra Skåne til Sjælland stige fra dagens 14.000 til 56.000, hvis alle grænsebarrierer blev løst. Fra Sjælland til Skåne er der et potentiale til at øge antallet af pendlere fra 1.000 til 12.000. Dermed er der sammenlagt en mulighed for at øge antallet af daglige Øresundspendlere fra dagens niveau på cirka 15.000 til i alt 68.000 personer. Da arbejdspendlingen over Øresund var på sit højeste handlede det om cirka 20.000 personer.

Høje rejseomkostninger, juridiske grænsehindringer samt sproglige og kulturelle barrierer hæmmer pendlingen over Øresund. Öresundskomiteen har i sin analyse forsøgt at vurdere, hvordan disse barrierer påvirker pendlingen mellem Skåne og Sjælland og sammenlignet med en situation, hvor barriererne ikke eksisterede. I den ideelle situation vurderes det, at Øresundspendlingen ville kunne stige med mere end 350 procent til 68.000 daglige pendlere.

Hvis pendlingen fra Skåne til Sjælland steg til 56.000 daglige pendlere svarer det til en pendling ud af Skåne på 10 procent. I analysen sammenlignes det med, at næsten 24 procent af den arbejdsdygtige befolkning i Region Sjælland pendler til en arbejdsplads i Region Hovedstaden. I de omkringliggende län i Mälardalen pendler 12 procent af befolkningen til et arbejde i Stockholm.

Omkostningerne for at tage over Øresund er en vigtig faktor, som hæmmer pendlingen over Øresund. I en tidligere analyse har Öresundskomiteen vist, hvordan Øresundspendlingen ville stige med 20 procent, hvis billetpriserne på Øresundstogene blev sat ned med 30 procent, så prisen havner på samme niveau som for pendlertrafikken lokalt på Sjælland og i Skåne.

Analysen konstaterer også, at sprogforskelle påvirker pendlingen. Studier fra Belgien viser, at den tosprogede barriere mellem Vallonien og Flandern reducerer pendlingen med 30-60 procent.

De juridiske grænsehindringer omkring blandt andet skat og socialforsikringer er sværere at sætte en pris på. Men Öresundskomiteen noterer, at antallet af juridiske grænsehindringer er mindsket med 40 procent. Öresundskomiteen samarbejder med Nordisk Ministerråd om grænsehindringer. (News Øresund)