Växande intresse för information om arbetsmarknaden över Öresund

Fler än någonsin söker information om arbetsmarknaden tvärs över Öresund på informationstjänsten Øresunddirekts hemsidor. Även informationskontoret i Malmö (bilden) får fler besökare och har i år öppnat ett pop-up kontor i Helsingborg. Foto: News Øresund

2018 blev ett rekordår när det gäller intresset för att söka information om Öresundsregionens arbetsmarknad via Øresunddirekt. Informationstjänsten noterar en ökning i antalet besökare på webbplatserna med 12 procent och fem procent fler kontakter med invånare och företag via centret i Malmö.

Med cirka 835 000 besökare på informationstjänsten Øresunddirekts hemsidor under 2018 nåddes den högsta noteringen någonsin. Siffrorna visar en ökning med 12 procent jämfört med 2017 och att besöksantalet, efter en tidigare nedgång, är uppe på samma nivåer som 2007 då noteringen var 820 000. På sidorna finns information om att arbeta, studera eller bosätta sig på andra sidan sundet.

–  En integrerad arbetsmarknad över den svensk-danska gränsen är ett av de mål som Greater Copenhagen arbetar för att realisera. Därför är det positivt att fler och fler har fått upp ögonen för att det finns attraktiva jobbmöjligheter i hela regionen, och att rekordmånga använder sig av den hjälp och vägledning som Øresunddirekt kan erbjuda, säger Sara Røpke, sekretariatschef för Greater Copenhagen Committee och Øresunddirekt Danmark, i en skriftlig kommentar.

Det ökade intresset tror organisationen själv kan förklaras bland annat av förändringarna i gränskontrollen som har gjort att den förlängda restiden över sundet har minskat, inte minst i jämförelse med perioden när det genomfördes både id- och gränskontroller. En andra förklaring som anges är att den svaga svenska kronan, i kombination med generellt högre lönenivåer i Danmark, kan locka svenskar att viljaarbeta på andra sidan sundet.

På Øresunddirekts informationscenter i Malmö ökade antalet kontakter med invånare och företag med fem procent under 2018 jämfört med året innan. Ökningen året dessförinnan var 15 procent. Øresunddirekt har valt att arbeta mer uppsökande bland annat genom att delta på fler jobb- och rekryteringsmässor samt samarbeta mer med gymnasieskolor.

– Att så ett första frö på till exempel en jobb- och rekryteringsmässa och att sedan kunna erbjuda generell information på våra webbplatser och personlig information på informationscentret, det är en av några förutsättningar för både ett ökat intresse och en ökad mobilitet länderna emellan, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige och informationscentret i Malmö, i en skriftlig kommentar.

I början av februari invigdes Øresunddirekts nya kontor, en så kallad pop-up filial, i Helsingborg som ska vara öppet var tredje måndag under 2019.

Informationstjänsten Øresunddirekt består av två fristående organisationer i samarbete. Øresunddirekt Danmark driver webbplatser för privatpersoner och företag som arbetar över Öresund. Sekretariatet delar lokaler och ledning med Greater Copenhagen Committee i centrala Köpenhamn. Finansieringen av verksamheten kommer från Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden, Skattestyrelsen, Nordiska Ministerrådet och Region Skåne.
Øresunddirekt Sverige driver ett informationskontor i Malmö samt ett pop-up kontor i Helsingborg för personlig rådgivning till privatpersoner och företag som arbetar över Öresund.  Verksamheten drivs som ett samarbete mellan svenska myndigheter som har egen personal på plats. Den svenska verksamheten finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skatteverket. (News Øresund)

Läs mer:

Nytt informationscenter i Helsingborg ska väcka idén om att pendla över sundet