Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet som ligger till underlag för Länsstyrelsen i Skånes svar på ett svenskt regeringsuppdrag om att utvärdera hur de införda id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel och turism i länet samt restider i Öresundsregionen. Länsstyrelsens svar lämnades till regeringen den 23 september 2016. Länsstyrelsen svarade för den slutliga utformningen av texten samt de framförda synpunkterna medan Øresundsinstituttet fungerade som oberoende sakkunnig utförare av det grundläggande analysarbetet.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsen i Skånes svar till regeringen