Tyskland skapar teststräcka på autobahn för förarlösa bilar

Tyskland satsar på en försökssträcka för automatiskt styrda bilar på autobahn A9 mellan Berlin och München för att de tyska biltillverkarna ska klara konkurrensen från bland andra Google. Självstyrande bilar kommer att få en stor betydelse för behovet av ny infrastruktur. Foto: Flickr – Björn Lácay (CC BY-SA 2.0)

En sträcka på autobahn A9 mellan Berlin och München kommer att inrättas som testområde för förarlösa bilar. Automatiskt styrda bilar kommer att få stor betydelse för behovet av ny infrastruktur genom att befintliga vägar, broar och tunnlar kan utnyttjas på ett smartare sätt.

Bakom idén med en provsträcka för förarlösa bilar finns Tysklands transportminister Alexander Dobrindt (CSU) som vill ge de tyska biltillverkarna möjlighet att ta upp teknikkonkurrensen med de amerikanska biltillverkarna. Det rapporterar Frankfurter Allgemeine.

I USA har Google varit mycket offensiva i sina försök att utveckla förarlösa bilar och det spekuleras i att företaget kan bli teknikleverantörer till de konventionella biltillverkarna på samma sätt som företaget utvecklat operativsystemet Android för mobiltelefoner.

 

Försökssträckan på autobahn ska enligt Alexander Dobrindt utrustas så att det blir möjligt att kommunicera mellan väg och bilar samt mellan bilarna.

Försök med förarlösa bilar pågår i hela världen, även i Tyskland där bland annat Audi testat sin modell RS7 på racerbanan Hockenheim söder om Frankfurt.

 

I Sverige pågår flera forskningsprojekt med förarlösa bilar med bland andra Chalmers och Volvo som aktörer. Volvo planerar att med statligt stöd år 2017 testa 100 autonoma bilar i Göteborg med vanliga förare, dvs ratten kommer att finnas kvar.

 

Även företag som IBM bedriver forskning med inriktning på hur it-teknologi och intelligent gps-utrustning kan jämna ut belastningen på den dyrbara infrastrukturen.

Inom lantbruket används redan avancerad gps-styrning som till exempel kan se till så att gödning och besprutning minimeras och inte görs mer än en gång på varje ytenhet. I våra bostäder har redan självstyrande dammsugare och gräsklippare blivit en naturlig del av mångas vardag. (News Øresund)

 

Utvecklingen av intelligenta gps-system och förarlösa fordon väntas få stor betydelse för såväl säkerheten (förebygger olyckor), miljön (behovet av fordon kan minskas om fler kan dela automatiskt styrda bilar) och för det framtida behovet av infrastruktur (datastyrda bilar kommunicerar med styrsystem som jämnar ut belastningen och minskar bilköerna). Det finns stora pengar att spara på att få jämnare trafikflöden. Det handlar dels om inbesparad restid och minskade utsläpp, dels om att behovet av nya vägar, tunnlar och broar kan minska om de kan utnyttjas bättre. (News Øresund)