Tyska OS-planer kan rädda Fehmarn-avtal från omförhandling

Tysk revisionskritik mot ökade kostnader för tyska järnvägsanslutningen står mot önskemålen om att Fehmarn bält-tunneln ska stå klar 2024 då Tyskland hoppas att Hamburg är värd för sommar-OS. Karta: Femern A/S

Dag för dag lämnas olika besked från Tyskland om Fehmarn bält-tunneln. Vid onsdagens tysk-dansk-svenska toppmöte i Berlin var budskapet tydligt – avtalet om Fehmarn ligger fast och 2024 ska tunnel och järnväg vara klar. På fredagen krävde det tyska parlamentariska revisionsutskottet att en omförhandling av avtalet prövas. Planerna på ett sommar-OS i Hamburg 2024 talar för att den tyska regeringen väljer att driva igenom tunnelplanerna så att allt är klart till OS.

De tyska planerna på ett sommar OS i Hamburg 2024, eventuellt i samarbete med Köpenhamn, sätter hela tunnelprojektet i ett nytt perspektiv. Ska tunneln mellan Tyskland och Danmark med tillhörande snabba tågförbindelser vara klar till ett eventuellt OS i Hamburg finns inte tid till en omförhandling av det tysk-danska Fehmarnavtalet.
Svenska Dagbladets korrespondent i Tyskland, Tomas Lundin, tror därför att den tyska regeringen väljer att genomdriva det nuvarande avtalet.
– Här kolliderar ett politiskt beslut med myndighetstillsyn och parlamentarisk kontroll, säger Tomas Lundin till News Øresund.
– Kraven på att utreda en eventuell omförhandling av statsfördraget kommer från den statliga revisionsmyndigheten Bundesrechnungshof som är en extern och av regeringen och parlamentet strikt oberoende kontrollinstans. När kostnaderna för tåganslutningarna från Lübeck till Puttgarden nu ser ut att rusa iväg är det naturligt att myndigheten reagerar. På samma sätt hör det till det parlamentariska revisionsutskottets centrala uppgifter att utreda kraftigt ökande kostnader och begära in alternativ.

Revisionsmyndighetens rapport är ännu inte offentliggjord. Men det parlamentariska revisionsutskottet beslutade i fredags enhälligt att att följa revisionsmyndighetens rekommendation och uppmanar nu regeringen att pröva eventuella omförhandlingar.  Kommunikationsminister Alexander Dobrindt har tid på sig till 30 september att yttra sig. Senaste då måste han ha överlämnat ett ställningstagande till utskottet.

Men den tyska regeringen behöver inte följa revisionsmyndighetens krav påpekar Tomas Lundin.
– Bundesrechnungshofs krav ska ställas mot att regeringen –  av politiska skäl – är fast besluten att realisera projektet, som länge har levt i skuggan av andra stora infrastrukturprojekt i Tyskland men nu ser ut att höra till de mer prioriterade.
– Att stämningen i dag skulle vara mer kritisk än 2008 tror jag inte på. Kostnaderna är naturligtvis ett problem – men ett ännu större problem vore det om förbindelsen blev en pinsam halvmesyr eller till och med stoppades helt och hållet. Här väger politisk prestige, pålitlighet och europeisk anda mer än någon miljard extra, inte minst mot bakgrund av att Tysklands kandidat till OS 2024 är Hamburg – exakt samma år som förbindelsen och den tyska anslutningen ska vara färdig. Omförhandling av statsfördrag passar då knappast in i bilden av en öppen, kosmopolitisk och gästvänlig nation.
– Ett annat argument är att de ökade kostnaderna ger ett mervärde. I stället för att som ursprungligen planerat utnyttja befintlig räls byggs nu en helt ny tågförbindelse som tillåter betydligt högre hastigheter och som dessutom undviker turistområden. (News Øresund)

 

Fakta: Fehmern bält-förbindelsen

Tysk järnvägsförbindelse 10 miljarder dyrare
De nya planerna på att en dubbelspårig elektrifierad järnväg mellan Lübeck och Puttgarden och en ny bro på tyska sidan tunneln uppges ha ökat kostnaden för den tyska landanläggningen från motsvarande 6 till 16,4 miljarder danska kronor. Enligt Tysklands transportminister Alexander Dobrindt (CSU) kommer järnvägen att stå klar 2024.

Fehmarntunneln 8,9 miljarder dyrare
När anbuden för att bygga Fehmarn bält-tunneln kommit in visade det sig att kostnaden för att bygga Fehmarn bält-tunneln beräknas öka med 8,9 miljarder till 54,9 miljarder danska kronor från land till land. Utöver det kostar de danska landanläggningarna 9,5 miljarder kronor, totalt 64,4 miljarder kronor. Nu har Danmarks transportminster Magnus Heunicke (S) gett statliga tunnelbolaget Femern A/S i uppdrag att få ner kostnaden genom nya anbud där byggtiden förlängs.

Positiva besked från tysk-dansk-svenska toppmötet i Berlin
I onsdags förra veckan samlades politiker från de tre länderna för ett toppmöte i de nordiska ambassaderna i Berlin med mer än 130 personer närvarande. Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming var närvarande. Till Sydsavenskan uppger han att Danmarks transportminister Magnus Heunicke meddelade att invigningen av Fehmarn bält-tunneln senareläggs från 2021 till 2024 och att den tyske statssekreteraren Enak Ferlemann (CDU) förklarade att ”den tyska staten ska göra allt för att hålla uppe arbetstakten så att den nya järnvägen kan invigas under OS-året”.

Revisionsutskott uppmanar till prövning av möjligheterna till omförhandling
Tyska revisionsmyndighetens rapport är ännu inte offentliggjord. Men enligt det parlamentariska revisionsutskottets ordförande Bettina Hagedorn uppmanas kommunikationsdepartementet av myndigheten att pröva möjligheterna och behovet av att omförhandla statsfördraget.

Tyskland söker sommar-OS 2024
Den 16 mars i år meddelade den tyska olympiska kommittén att de valt Hamburg som sin kandidat till att arrangera sommar-OS 2024. Den 15 september 2017 meddelas vilket land som ska få arrangera OS. Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen uppgav i december att staden gärna vill samarbeta med Hamburg om t.ex. OS-seglingarna.

 

Läs mer:

Turbulenta veckor för Fehmarnprojektet

Danmark söker 16,6 miljarder i EU-stöd till Fehmarn bält-tunneln

Tyskland ändrar sig inte – järnväg till Fehmarn klar först 2024

Fehmarn-entreprenörer pressas av danska regeringen