Två av tre nyanlända i arbete på Bornholm

Foto: News Øresund

64 procent av alla nyanlända har ett arbete i Bornholms kommun, vilket är näst högst i hela Danmark. Enbart Fanø ligger före. Det skriver Politiken.

Bo Rosendal, som leder integrationsarbetet på Jobcentret – den statliga och kommunala arbetsförmedlingen – på Bronholm, menar att framgången beror på ett nära samarbete mellan jobbkonsulenter och de som behandlar de nyanländas ärenden.

– Rent konkret betyder det att den som behandlar ett ärende kan ta invånaren i handen och knacka på hos jobbkonsulenten för att kolla om det finns ett ledigt arbete som passar invånarens kompetens och önskemål. På samma sätt kan jobbkonsulenterna lätt få tag i de som behandlar ärenden om ett företag efterfrågar specifika kompetenser, säger han till Politiken.

Rosendal menar också att medarbetarnas tro på de nyanlända är en viktig faktor till varför så många har kommit i arbete på Bornholm. (News Øresund)