FAKTA: Flere udenlandske turister kom til Greater Copenhagen regionen i 2017

Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og nedenstående tekst vil løbende blive opdateret.

TURISME. Turismen i Danmark og Sverige
Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne

I 2017 steg antallet af udenlandske overnatninger i Greater Copenhagen sammenlignet med 2016. Der har også været flere danskere i Skåne og svenskere i Hovedstaden. Men derimod var der ikke nogen større vækst i det samlede antal overnatninger – i Region Hovedstaden steg de med 2,1 procent, i Region Sjælland 0,7 procent mens antallet var uforandret i Region Skåne.

Overnatninger i Skåne

Antallet af overnatninger i Skåne sidste var stort set det samme som i 2016. Det viser den endelige statistik fra SCB og Tillväxtverket. I 2017 var der næsten 5,9 millioner overnatninger i Skåne, hvoraf cirka en fjerdedel var udenlandske turister. Netop de udenlandske turister var flere i 2017 end 2016 – en stigning med 2,7 procent. Det er frem for alt danskerne som har været hyppigere på besøg i Malmø og Skåne.  I 2017 var der 218.379 danske overnatninger, hvilket er en stigning med 5,9 procent sammenlignet med 2016. De to foregående år faldt de danske overnatninger og man skal helt tilbage til 2010 for at finde et højere antal danske overnatninger i Skåne. Det kan blandt andet hænge sammen med valutaforskellen, som har gjort det mere fordelagtigt for danskere at besøge Sverige.

Overnatninger i Region Hovedstaden og Sjælland

Det er dog ikke sådan at svenskerne afholder sig fra at tage til Danmark selvom det omvendt er dyrere for dem at veksle den svenske valuta til danske. Antallet af svenske overnatninger i Region Hovedstaden var 740.425 og det var en stigning med 6,1 procent i 2017 sammenlignet med 2016. I Region Sjælland faldt antallet af svenske overnatninger med 0,2 procent og var 190.766 i 2017.

Det samlede antal overnatninger i Region Hovedstaden steg med 2,1 procent i 2017 sammenlignet med 2016 og her var det også de udenlandske overnatninger som steg mest; med 3,9 procent. Region Sjælland har haft en lavere vækst i antallet af overnatninger: 0,7 procent og 1,6 procent i udenlandske overnatninger. For København by har der heller ikke været nogen større vækst i det samlede antal overnatninger: 0,3 procent og 1,3 procent for udenlandske overnatninger.

Overnatninger i Danmark 2017
Hele landet 2017 Vækst et år %
I alt 52 580 867 2,2
deraf internationale 26 747 858 2,5
deraf svenske 1 831 198 0,8
Region Hovedstaden
I alt 11 101 259 2,1
deraf internationale 6 265 008 3,9
deraf svenske 74 0425 6,1
Region Sjælland
I alt 3 114 719 0,7
deraf internationale 641 804 1,6
deraf svenske 190 766 -0,2

Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken
Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke.

 

Overnatninger i Sverige 2017
Hele landet 2017 Vækst et år %
I alt 63 208 164 2,3
deraf internationale 16 190 730 3,8
deraf danske 1 133 974 -0,3
Stor-Stockholm
I alt 13 994 879 4,5
deraf internationale 5 159 938 10,1
deraf danske 156 493 -5,2
Stor-Malmø
I alt 2 918 697 -0,3
deraf internationale 821 331 2,7
deraf danske 102 464 5,1
Skåne
I alt 5 885 431 0,0
deraf internationale 1 453 509 2,7
deraf danske 218 379 5,9

Kilde: SCB/Tillväxtverket
Statistikken indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). I Stor-Stockholm og Stor-Malmö indgår SoL ikke.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Overnatninger 2008-2017

Region Hovedstaden deraf internationale Region Sjælland deraf internationale Region Skåne deraf internationale
2008 7 528 245 3 718 194 3 484 698 717 212 4 410 787 989 527
2009 7 067 184 3 551 334 3 131 985 545 417 4 584 451 1 079 905
2010 7 648 237 3 983 583 2 979 458 556 117 4 532 988 1 024 659
2011 8 351 552 4 415 035 2 901 088 528 475 4 636 198 1 038 624
2012 8 750 366 4 771 943 2 797 532 504 572 4 593 672 1 037 848
2013 9 143 667 5 030 034 2 839 163 566 078 4 791 001 1 054 561
2014 9 713 230 5 480 685 2 976 010 616 929 5 140 333 1 195 142
2015 10 443 095 5 718 389 2 956 445 581 554 5 533 166 1 283 725
2016 10 871 724 6 029 716 3 093 372 632 001 5 888 137 1 414 966
2017 11 101 259 6 265 008 3 114 719 641 804 5 885 431 1 453 509
Vækst 2016-2017 2,1 3,9 0,7 1,6 0,0 2,7
Årlig vækst 08-17 4,4 6,0 -1,2 -1,2 3,3 4,4

Kilde: SCB og Tillväxtverket, Danmarks Statistik
Se i øvrigt i note herover for kommentar til statistikken. Den svenske og danske statistik er ikke direkte sammenlignelig.


Den regionale turisme målt på overnatninger – svenskere i Danmark og danskere i Sverige 2008-2017

TREND: Svenskerne svigter Danmark, men holder fast i København. Dansk interesse for Skåne er steget siden broen

Det er tydeligt at valutakursen spiller en stor rolle for turismen mellem Danmark og Sverige. Antallet af svenske overnatninger faldt drastisk i Danmark i 2009, hvor valutaforskellen var helt oppe på 150 svenske kroner for 100 danske. Samtidig nåede de danske overnatninger i Sverige topniveauer i 2009. Tilgængeligheden med Øresundsbrons åbning har betydet, at det er lettere at tage på en dagstur på den anden side af Øresund, men samtidig har bevidstheden om kultur- og turismetilbud også steget blandt andet gennem kampagner fra turismeorganisationerne og Øresundsbron. For danskerne er kendskabet til og tilgængeligheden til Skåne blevet betydeligt større. Antallet af danske overnatninger i Skåne og Malmø er steget markant og mere end i Sverige som helhed, hvor antallet af danske overnatninger er faldet gennem de seneste ti år.

Region Hovedstaden har haft en gennemsnitlig årlig vækst i svenske overnatninger på 1,7 procent i perioden 2008-2017, hvorimod der ikke har været nogen vækst i den svenske turisme i resten af Danmark.  I 2017 var der 740 425 svenske overnatninger i Region Hovedstaden, hvilket var en stigning med 6,1 procent i forhold til 2016.

Region Sjælland har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af svenske overnatninger på  -2,1 procent. I 2017 var der 190 766 svenske overnatninger, hvilket var en mindskning med -0,2 procent.

Region Skåne har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af danske overnatninger på 3,6 procent, mens de er faldet i Sverige med -1,8 procent årligt i perioden 2008-2017. I 2017 var antallet af danske overnatninger i Skåne 218 379, hvilket var en stigning med 5,9 procent i forhold til 2016.

Danskere i Skåne Svenskere i Region Hovedstaden Svenskere i Region Sjælland
2008 158 373 636 568 231 760
2009 257 822 506 471 161 448
2010 225 332 578 086 161 152
2011 197 829 649 158 174 685
2012 196 867 705 486 170 821
2013 171 415 741 982 200 860
2014 188 385 771 009 199 122
2015 206 511 730 174 190 698
2016 206 302 698 161 191 220
2017 218 379 740 425 190 766

Kilde: Kilde: SCB og Tillväxtverket, Danmarks Statistik
Se i øvrigt i note herover for kommentar til statistikken. Den svenske og danske statistik er ikke direkte sammenlignelig.

 


 

Besøgstal for Danmarks turistattraktioner

De største turistattraktioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland
Besøgstal 2016 Vækst et år
Tivoli 4 638 000 -2,0%
Dyrehavsbakken* 2 500 000 -7,4%
Zoologisk Have i København 1 141 000 -0,6%
Louisiana 706 000 -2,6%
Rundetårn 654 000 12,8%
Botanisk Have** 595 000
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium 592 000 -1,8%
Aquadome Lalandia Rødby 523 000 0,0%
Nationalmuseet, Prinsens Palais*** 429 000 -25,9%
Statens Museum for Kunst**** 384 000 -14,8%

Kilde: Visitdenmarks Attraktionsliste 2016

* Besøgstallet er estimeret
** Optaget på listen for første gang. Besøgstal dækker juni-december 2016, da registrering af besøgende først blev indført pr. 3 juni 2016. En del af Statens Naturhistoriske Museum
*** Besøgstal omfatter i 1. halvår alle besøgende og i 2. halvår gæster med entrébetaling. Entrébetaling blev indført pr. 1. juli 2016
**** Besøgstal omfatter alle besøgende, uanset om de betaler for besøget eller ej. Entrébetaling blev indført pr. 1 juni 2016.