Trots sommartorkan har vegetationen blivit tätare på Pepparholm

Fyra biologiska experter åkte till Pepparholm för att förklara den årliga utvecklingen i plant- och djurlivet. Från vänster: Bengt Örneberg, Martin Kielland, Christian Ebbe Mortensen og Hans Ohrt. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Den konstgjorda ön Pepparholm, som ligger där Öresundsbron övergår till tunnel, upplever trots de torra sommardagarna ett blomstrande plantliv som banar vägen för nya fåglar och fröer. Även en ny planta har dykt upp – i form av blåklockan.

Man kan se den konstgjorda ön Pepparholm från Öresundstågens fönster, där bron övergår till en tunnel. På den konstgjorda ön finns inga människor, utan här finns bara natur.

Under de senaste åren har ön fått flera nya invånare i form av fåglar och fröer. Bland annat har många småfåglar lockats dit på grund av den täta vegetationen.

Trots de varma och torra sommardagarna är Pepparholms vattenhål fortfarande fyllda – dock med låga vattennivåer. Det har skapat goda förutsättningar för den ätliga grodan, som tidigare inte funnits på ön. Den trivs bra i det låga vattnet, där inte fiskarna har möjlighet att äta dess grodyngel. Att grodan kommit till ön är märkligt då den vanligtvis inte trivs i saltvatten, berättar Martin Kjelland, miljökonsult på Rambøll, för News Øresund.

Även blåklockan är ny på ön. (News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Fakta:

Pepparholm är endast byggd av material från Öresunds havsbotten. Den blev anlagt i förbindelse med byggandet av Öresundsbron, för att fungera som en övergång mellan bron och tunneln. Ön är fyra kilometer lång och 400 meter bred.

Det unika med Pepparholm är att djur- och plantlivet fått lov att blomstra på egen hand utan påverkan från människor.

Norr om Pepparholm ligger ytterligare en ö som heter Saltholm. Pepparholm fick sitt namn genom en namntävling i den danska tidningen Politiken.

Ön ägs av Öresundsbro Konsortiet och ligger i Tårnby kommun.