Trafikverket: möjligt bygga flyktingperrong nära Hyllie

Polisens inre gränskontroller skulle enligt förslaget flytta till en helt ny perrong mellan Hyllie station och brofästet. Foto: News Øresund – Johan Wessman

En ny plattform för gränskontroll mellan brofästet och Hyllie skulle kosta cirka åtta miljoner att bygga. Tidigast skulle den kunna stå klar om fyra till sex månader. Det visar Trafikverkets utredning efter polisens förslag för att förbättra arbetsmiljön för gränskontrollanterna, öka integriteten för de asylsökande och underlätta för resenärerna på Hyllie station.

Tanken vore att tågen från Danmark skulle göra ett kort stopp för gränskontroll vid den nya perrongen och därefter stanna som vanligt vid Hyllie station, vilket tillsammans skulle ta lika lång tid som dagens längre stopp i Hyllie.

Förslaget är ett av flera med syftet att underlätta gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. Nu ska Trafikverket samla tågoperatörer, Banedanmark, SJ, Skånetrafiken samt Swedab och polisen för att få deras synpunkter på just den här möjliga planen.

– Den får sättas i sammanhang – polisens arbete som det fungerar just nu är inte gratis. Det skulle också kunna finnas ett visst värde i en separat perrong framöver, till exempel i akuta krislägen eller när man behöver evakuera tåg, säger Lennart Andersson, regional direktör för Trafikverket Syd, till News Øresund.

Trafikverket äger marken där en eventuell ny plattform skulle placeras, vilket skulle snabba på byggprocessen. Men eftersom en offentlig upphandling skulle krävas räknar Lennart Andersson med att det skulle ta mellan fyra och sex månader innan den stod klar. Kostnaden beräknas till åtta miljoner kronor.

News Øresund – Anna Palmehag