Svenskarnas förtroende för rättsväsendet sjunker

Svensk polisbil vid Almedalen, Visby under Almedalsveckan 2016. Foto: News Øresund

I två år i rad har svenskarnas förtroende för polisen, kriminalvården, åklagare och domstolar sjunkit. Detta efter nästan tio år av ökat förtroende. Om det rör sig om en ny trend är det för tidigt att säga, skriver Brottsförebyggande rådet, Brå, i sin årliga trygghetsundersökning.

I Sverige har 55 procent av befolkningen mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet. Det är sex procentenheter lägre jämfört med för ett år sedan och gör att förtroendet är tillbaka på samma nivå som när Brå började mäta svenskarnas inställning till rättsväsendet 2006. Minst förtroende har svenskarna för kriminalvården. Polisen har de snabbast sjunkande siffrorna.