Svenska regeringen vill inrätta ett kansli för forskningsanläggningen ESS

Den svenska regeringen presenterade under torsdagen en ny nationell strategi för forskningsanläggningen ESS i Lund. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

Den svenska regeringen presenterar en nationell strategi för forskningsanläggningen European Sallation Source, ESS, i Lund. Bland annat vill regeringen inrätta ett strategiskt råd och ett ESS-kansli för att bättre samordna det svenska arbetet med den internationella anläggningen. Den nya strategin ska presenteras i en skrivelse till riksdagen.

För två år sedan tog Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, fram en rad förslag på hur det svenska värdskapet av forskningsanläggningen ESS skulle kunna stärkas. Nu presenterar regeringen en nationell strategi som hörsammar många av de förslag som vetenskapsrådet föreslog.

– De stora samhällsutmaningarna kräver avancerad forskning inom material- och livsvetenskaper. ESS och Max IV i Lund är två världsunika forskningsinfrastrukturer, men för att bli ett internationellt ledande centrum behöver vi tydligare målsättningar, effektivare samordning och en övergripande vision. Därför har regeringen tagit fram en ESS-strategi, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen ska bland annat inrätta ett råd och ett kansli som ska samordna det svenska arbetet med forskningsanläggningen ESS. De vill också stärka kompetensförsörjningen inom områden som är relevanta för ESS och systeranläggningen Max IV och stärka samarbetet mellan de två anläggningarna.

Med den nya strategin vill regeringen göra ESS ledande i forskarvärlden. Detaljerna i strategin blir offentliga när skrivelsen har överlämnats till riksdagen. (News Øresund)