Stor opbakning til ny strategi for Medicon Valley

ØRESTAD. Fra krise til genstart med stærk opbakning. Medicon Valley Alliance fik enstemmigt støtte til sin nye strategi på mandagens ekstraordinære generalforsamling. Organisationen skal fremover fokusere på at skabe netværk og samarbejde på tværs af Øresund. Økonomien er en udfordring og klyngeorganisationen regner med at miste hvert femte medlem under fornyelsesprocessen.

”Når alt bliver sat på prøve, så giver det også mulighed for at tænke nyt” sagde Medicon Valley Alliances konstituerede direktør Petter Hartman ved mandagens generalforsamling.
”Vi går fra det globale perspektiv til at fokusere mere på en brobyggende rolle”

Den nye strategi indebærer kort sagt, at Medicon Valley Alliance, MVA, skal fokusere på klyngerollen med netværksmøder og samarbejde, hvor man blandt andet vil drive et stort interreg-projekt om fertilitet. Analysearbejdet vil blive outsourcet og der føres diskussioner med blandt andet Øresundsinstituttet om dette.

Den ekstraordinære generalforsamling handlede om, at medlemmerne skulle godkende de ændrede medlemskontingenter, som er grundlæggende for MVA’s nye strategi. Beslutningen blev vedtaget enstemmigt efter, at repræsentanter fra regioner, universiteter og medicinalbranchen havde givet sin tydelige støtte til organisationens nye fokus.

”En stærk region og en stærk klynge, som giver en bedre adgang til regionale samarbejdsparter, er vigtigt for Novo Nordisk”, sagde Novodirektøren Søren Bregenholdt, der blev valgt til ny bestyrelsesformand for MVA tidligere i år.
”Københavns Universitet og DTU bakker fuldstændigt op om den nye strategi. Det er vigtigt, at der findes organisationer, som bygger på tværs af Sundet”, sagde Sven Frøkjær, prodekan ved Københavns Universitet.
”Sundhedsvæsenet er afhængig af innovation og ny kundskab om medicin og behandling. Der tror vi, at Medicon Valley Alliance kan give et godt netværk. Der er enighed mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne i de her spørgsmål. Vi ser fortrøstningsfulde fremad og synes at den nye strategi svarer fint til vores forventninger”, sagde Region Skånes erhvervslivschef Bodil Rosvall Jönsson.

I fredags vedtog Medicon Valley Alliances bestyrelse den nye strategi. Det dyre såkaldte ambassadørprogram, med egne medarbejdere i USA og Japan, er blevet afviklet. Det indebærer også, at medlemsindtægterne fra de store medicinalvirksomheder og øvrige medlemmer med faste pladser i bestyrelsen forventes at mindske fra 5,9 til 3,2 millioner kroner mellem 2015 og 2016. De store medlemmer skal betale 350.000 danske kroner hver i medlemskontingent næste år. Øvrige medlemskontingenter ændres ikke.

Det forventes at forandringerne indebærer, at MVA’s indtægter samlet set mindsker fra 8,8 millioner kroner i 2015 til 5,3 millioner i 2016. I budgettets hovedalternativ regner man med at miste hvert femte medlem under fornyelsesprocessen. MVA’s formand Søren Bregenholt pointerede, at organisationens nye fokus på netværk og samarbejde vil øge fordelene for de mindre life sciencevirksomheder. (News Øresund)