Se Øresundsinstituttet og Øresunddirekts grænsehindringsseminar den 20. oktober.

Seminaret, afholdt 20. oktober, om Øresundsregionen, covid-19 og skattereglerne, som Øresundsinstituttet og Øresunddirekt arrangerede i Malmø, fik stor opmærksomhed i medierne såvel som blandt de 180 personer der fulgte med live via Facebook og Youtube. Seminaret blev arrangeret med støtte fra Länsstyrelsen Skåne og Nordisk Ministerråd.

Klik her for at se optagelsen af grænsehindringsmødet

På billedet ses  Trine Grönlund (moderator), Tue David Bak (adm. direktør Greater Copenhagen Committee), Pia Jacobsen og Ines Hallum-Hansen (fra Facebookgruppen ”Øresundspendlere i klemme mellem to lande), Helena Truedsson (Head of HR, Mercedes Bendz Malmö-Köpenhamn) samt Carsten Beck, (forskare långsiktiga effekter, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies). Foto: News Øresund.

Program 

Moderator: Trine Grönlund

9.00 – 9.10   Anneli Hulthén, landshövding Skåne öppnar konferensen

9.10 – 9.20  Rapporten om Øresunddirekt och regionen 20 år. Malin Dahl, tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt, Vita Thomsen, sektionsleder på Øresunddirekt Danmark och Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

9.20 – 9.30  Bertel Haarder, ordförande i Gränshinderrådet, om Gränshinderrådets arbete under Covid-19-pandemin – förinspelat inslag

9.30 – 9.40  Nordiska ministerrådet och de gränsregionala informationstjänsternas samarbete under Covid-19-pandemin – helt avgörande för att lösa uppkomna gränshinder. Sandra Forsén, seniorrådgivare Nordiska ministerrådet

9.40 – 9.45  Anna Jähnke, ordf. Regionala Utvecklingsnämnden i Skåne – förinspelat inslag

9.45 – 9.55  Vad innebär det att det inte blir en skattelösning för gränspendlare under Covid 19-krisen. Presentation av gällande regler och dess konsekvens för individen, företagen och skattemyndigheterna. Christine Hjortsberg, Skatteverket Sverige

9.55 – 10.35  Panelsamtal

Pia Jacobsen och Ines Hallum-Hansen från Facebookgruppen ”Øresundspendlere i klemme mellem to lande”

Helena Truedsson, Head of HR, Mercedes Bendz

Carsten Beck, forskare långsiktiga effekter, Director/Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies

Tue David Bak, VD Greater Copenhagen

10.35 – 10.45 Avslutning: Landshövding Anneli Hulthén och Johan Wessman summerar konferensen