Se præsentation af ny rapport: Dansk-svensk kultursamarbejde – samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige

Ni ud af ti danske og svenske kulturaktører samarbejder med aktører i andre lande – ofte i Danmark eller Sverige. Det gælder samproduktion, erfaringsudveksling og fælles projekter af forskellig art. Det er også almindeligt at ansætte personale mellem landene, selv om strømmen af regelmæssige grænsependlere ikke er så stor. Til gengæld synes publikum ikke i særlig vid udstrækning at have fundet vej over den dansk-svenske grænse. Rapporten bygger på godt 20 længere interviews og en spørgeskemaundersøgelse besvaret af mere end 100 kulturinstitutioner i de to lande.

Se præsentation af rapporten og interviews med kulturaktører

Se rapporten

Tidligere i dette kulturprojekt, som drives af Øresundsinstituttet med støtte fra Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne, er desuden udgivet de to rapporter:

Dansk-svenskt kultursamarbete – kulturens ramar 
Dansk-svenskt kultursamarbete – en intervjustudie

Denne rapport er tredje del af en større kulturanalyse, som Øresundsinstituttet har gennemført med støtte fra Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne. Rapporten indeholder eksempler og perspektiver på forskellige former for kulturel udveksling på tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige. Formålet med analyseprojektet er at bidrage til at skabe et nyt vidensgrundlag ved at kortlægge aktører og samarbejdsprojekter i kultursektoren, der er aktive mellem Danmark og Sverige, bidrage til at skabe et nyt vidensgrundlag som skal gøre det muligt at udnytte det potentiale, der findes inden for kultursamarbejder. Hovedperspektivet er Øresund, men der er også taget et nationalt perspektiv med fokus på hovedstæderne Stockholm og København.

Mere info:

Anna Palmehag
analytiker, Øresundsinstituttet
anna.palmehag@oresundsinstituttet.org
Mobil: +46 703 05 60 72

Thea Wiborg
senioranalytiker Øresundsinstituttet
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org
mobil +46 703 05 60 25