Omorganisering sætter det fælles dansk-svenske politikontor i København på pause

I april 2020 blev det dansk-svenske politisamarbejde Grænsecenter Øresund etableret, hvilket betyder, at dansk og svensk politi arbejder sammen om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og også sidder sammen på et kontor i København. Samarbejdet har senere også omfattet told og kystvagt. På grund af en omorganisering inden for dansk politi, som betyder, at ansvaret for det dansk-svenske samarbejde er blevet flyttet til en ny afdeling, arbejder svensk og dansk politi i øjeblikket ikke sammen i det fælles kontor. Det er endnu ikke besluttet, hvornår repræsentanter fra de to landes politi og toldvæsen kan vende tilbage til Grænsecenter Øresund, men samarbejdet vil fortsætte via bl.a. Interpol og Europol. Det fremgår af Øresundsinstituttets analyse State of the Region som bliver præsenteret i næste uge. (News Øresund)