Öresundskomiteen har godkänt stadgarna för the Greater Copenhagen & Skåne Committee

Öresundskomiteen beslutade vid sitt möte i Regionhuset i Malmö på onsdagen att godkänna förslaget till de nya stadgar som ligger till grund för att komiteen vid årsskiftet ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Från vänster: Region Sjællands regionrådsformand Jens Stenbæk (V), Öresundskomiteens avgående direktör Finn Lauritzen, Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S), Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) och Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh. Foto: Region Skåne

Vid ett möte i Regionhuset i Malmö har de danska och svenska politikerna i Öresundskomiteen idag på förmiddagen beslutat att godkänna stadgeförslaget som innebär att samarbetet vid årsskiftet ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC. Det meddelar Region Skåne.

Innan de nya stadgarna kan träda i kraft krävs ett andra beslut i Öresundskomiteen vid ett extra möte den 2 december, något som mest betecknas som en formsak sedan politikerna enats.

De nya stadgarna innebär att det nuvarande dansk-svenska samarbetet Örsundskomiteen den 1 januari 2016 fusioneras med danska Greater Copenhagen och blir the Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Medlemmar i den nya organisationen blir Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, de 46 östdanska kommunerna samt minst 26 av de 33 skånska kommunerna. Malmö och Lund har ännu inte officiellt meddelat om de ska bli medlemmar i GCSC eller om de istället tecknar ett partnerskapsavtal med den nya organisationen. (News Øresund)

Klicka här för att läsa stadgarna till the Greater Copenhagen & Skåne Committee