Region Halland diskuterar att gå med i Greater Copenhagen-samarbetet

Mörkrött: Greater Copenhagen-regionen (Region Själland, Region Huvudstaden och Region Skåne med 79 kommuner. Ljust rött: Region Halland. Så kommer det geografiska samarbetet se ut om de halländska parterna går med i Greater Copenhagen-samarbetet. Grafik: News Øresund

Region Halland och de halländska kommunerna visar stort intresse för att bli medlemmar av det svensk-danska politiska samarbetet Greater Copenhagen. En förutsättning är att alla parter enas om saken och diskussionerna om detta kommer att pågå under hösten. Halmstads kommun har dock redan fattat beslut om att gå med i samarbetet.

Greater Copenhagen & Skåne Committee kan eventuellt se fram emot ett utökat samarbete, om Region Halland går med nästa år. För närvarande befinner sig parterna i ett tidigt skede och de slutliga beslutsprocesserna förväntas pågå under hösten, berättar Dag Hultefors (M), ledamot i regionstyrelsen i Region Halland, för News Øresund.

För att kunna gå med i Greater Copenhagen måste Region Halland nämligen ha full uppbackning från samtliga kommuner i regionen. Dag Hultefors tror att förutsättningarna för det är goda.

– Vi har diskuterat frågan på sistone och min uppfattning är att samtliga kommuner i Region Halland också visar intresse för att gå med i Greater Copenhagen, säger han till News Øresund.

Det stöds alltså ytterligare av att kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad beslutat att kommunen ska gå med i samarbetet, förutsatt att Region Halland och de övriga kommunerna i länet fattar samma beslut.

– Greater Copenhagen & Skåne Committee ser positivt på att vi har ett starkt samarbete som andra är intresserade av att vara med i. Nu avvaktar vi att alla halländska kommuner beslutar om de vill vara med i samarbetet och att Region Halland utifrån det tar ett politiskt beslut under hösten. Om det finns uppbackning för ett medlemskap från Hallands sida får det sedan diskuteras vidare mellan Region Halland och Greater Copenhagen & Skåne Committee vid den tidpunkten, säger Heino Knudsen, ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee, i ett skriftligt svar till News Øresund.

Region Halland er allerede tidligere i år trådt ind i et andet grænseregionalt, politisk samarbejde, STRING, som har en kobling til den fremtidige tunnel under Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. STRING-samarbejdet er blevet udvidet indenfor det seneste år, så det nu omfatter regioner og byer fra Hamburg og Slesvig-Holsten i syd, Østdanmark, Skåne, Halland, Västra Götaland samt to folkekommuner i Norge i nord.

Ifølge Dag Hultefors har der den seneste tid været diskussioner i Sverige om de geografiske inddelinger af regionerne, men den diskussion er faktisk ret uinteressant for Region Halland, mener han, da regionen rent geografisk er lige tilpas. Derimod er de arbejdsmarkedsmæssige grænser mere interessante, da Halland er placeret mellem to stærke arbejdsmarkeder i form af Skåne i syd og Göteborg i nord.

– I dag er udbyttet fra samarbejdet med Göteborg rigtig godt, mens udbyttet fra Skåne godt kunne være bedre. Her ser vi Greater Copenhagen som en stærk organisation, der kan hjælpe os med at integrere og styrke arbejdsmarkederne i syd, hvilket også er en prioritet i regionen, siger han.

Dette understøttes yderligere af en OECD-rapport fra marts 2018, der blandt andet nævner, at Region Hallands fremtidige prioriteringer bør inkludere bedre infrastrukturelle forbindelser til de omkringliggende regioner, der dermed kan understøtte integrationen af arbejdsmarkederne samt tværgående vidensdeling.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)