Øresundsinstituttet søger praktikanter

 

 

Øresundsinstituttet søger 1-2 dansk- eller svensktalende praktikanter til foråret 2020. Vi søger dig som er ved at være færdig med dine universitetsstudier og leder efter virksomhedspraktik.

Du kommer til at arbejde med vores aktuelle projekter indenfor grænseregional analyse, klyngeanalyse og konjunkturanalyse. Du læser statskundskab, journalistik, erhvervsøkonomi, nationaløkonomi, kulturgeografi eller en anden relevant universitetsuddannelse.

For mere information, skriv til: info@oresundsinstituttet.org

Om os
Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter som gennem analyser, konferencer og nyhedsarbejde bidrager til et øget kendskab til udviklingen i Øresundsregionen. Vi er en non-profit organisation finansieret af 116 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv. Blandt vores medlemmet er Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden/Halland/Skåne, Københavns Kommune, Utrikesdepartementet, Malmø stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö universitet, IKEA, Vestas, Ferring, Wihlborgs, By & Havn, Ideon Open, Medeon, Medicon Valley Alliance, Øresundsbro Konsortiet, Copenhagen Airport, Metroselskabet og European Spallation Source Eric.

Hvad vi laver
Vi udfører hvert år et stort antal analyser og blandt vores opdragsgivere er Nordisk Ministerråd, Medicon Valley Alliance, STRING, Sveriges regering, Länsstyrelsen Skåne, Greater Copenhagen & Skåne Committee, Malmö stad, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Business Region Skåne og Sparbanken Skåne.

Øresundsinstituttet driver desuden det dansk-svenske nyhedsbureau News Øresund, som hvert år tager imod praktikanter fra journalistuddannelserne ved Roskilde Universitet og Lunds universitet.