Politisk majoritet vill höja skatten för storfiskare

Storfiskarna i Danmark skulle enligt förslaget betala en högre andel i skatt för fiskekvoterna än andra. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Så gott som samtliga folketingspartier utanför den danska regeringen vill höja skatten på fiskekvoter, för att finansiera skärpt kontroll av fisket, forskning, utbildning och stöd till kustsamhällena. Storfiskarna, de så kallade kvotekungarna, ska enligt partierna betala en högre procentsats. Det skriver DR Nyheder.

Enligt de senast tillgängliga talen från Danmarks statistik var det samlade driftsresultatet inom den danska fiskerinäringen rekordhögt under 2016. Framför allt gick de stora fiskeriföretagen bra, medan de mindre bolagen i stället gjorde sämre resultat än föregående år. Att jämna ut förutsättningarna för fiskarna är ett av syftena med förslaget om att höja fiskekvotsskatten extra mycket för storfiskarna. Bakom det står oppositionspartierna Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti och Alternativet, samt regeringens stödparti Dansk Folkeparti, som tillsammans har majoritet i Folketinget.

– De som har de största kvoterna, några kommer att kalla dem kvotekungarna, ska betala den största procentsatsen. Det är en sund princip som man känner igen från den vanliga beskattningen, säger Simon Kollerup, Socialdemokratiets talesperson i fiskerifrågor, till DR Nyheder.

Det är ännu inte klart hur den danska regeringen kommer att ställa sig till förslaget, som kritiseras av fiskarnas branschorganisation för att straffa de skickligaste företagarna. Fiskeminister Karen Ellemann ställer sig positiv till att höja skatten på fiskekvoterna – den så kallade promilleavgiften – men har inte gett något besked om ifall storfiskarna bör få en högre procentsats.

– Det enda logiska sättet att skaffa fram mer resurser från näringen och till näringen är att se över promilleavgiften. Det är den vägen vi bör gå och så kan man skruva till det på olika sätt, säger hon till DR Nyheder. (News Øresund)

Läs mer:
Danska fiskare gör stora vinster – nu diskuteras ny skatt
Danmarks statsminister förnekar koppling till storfiskare
”Kvotekungar” polisanmäls efter dansk fiskekvotgranskning