Polisens tillslag ökar på Christiania

Större polisnärvaro på Christiania under 2018. Foto: News Öresund

Såväl antalet anhållna personer som mängden beslagtagen narkotika ökade markant i danska Christiania under 2018. Anledningen bakom ökningen är en högre polisnärvaro i området, berättar såväl Köpenhamns länspolismästare som missnöjda Christianiabor för TV2 Lorry. 

Sedan maj 2018 har polisinsatsen på Christiania ökat. Köpenhamns länspolismästare Anne Tønnes menar att detta är ett aktivt steg i Köpenhamnspolisens försök att normalisera området. Ökningen av den polisiära närvaron märks bland annat i att 708 personer anhållits 2018, jämfört med 183 året innan. Anne Tønnes berättar för TV2 Lorry att det inte är ett mål i sig att anhålla fler personer, utan att det huvudsakliga målet är att få bort narkotikahandeln i stort. Hon ser lyckat på polisinsatsen då haschförsäljningen sjunkit i Christiania. Anledningen till ökningen av beslagtagen narkotika beror på att polisen utför fler razzior och att man patrullerar området oftare.

Den ökade polisinsatsen är något som boende i området tydligt märker av. Nils Vest och Britta Lillesøe från Christianias pressgrupp är dock skeptiska till polisens nya taktik. De menar att den ökade polisnärvaron bidrar till att skapa stress och otrygghet bland Christianias invånare.

– ”Polisen har anhållit många av de människor som hade en särskild anknytning till Christiania och som försökte uppföra sig ordentligt. Nu är de borta, och det har betytt att det istället kommit massor av folk utifrån, som vi alltså har mycket sämre koll på”, säger Nils Vest.

(News Öresund)

Hasch
2017:   459 kg
2018:   710 kg

Joints (marijuanacigaretter)
2017:   60 000
2018:   135 000

Kontanter
2017:   1,4 milj DKK
2018:   6,2 milj DKK

Anhållna personer:
2017:   183
2018:   708