Polisen har anmält tolv fall där transportföretag missat id-kontrollen över Öresund

Svensk polis har anmält tolv fall där transportföretagen uppges ha fraktat passagerare från Danmark till Sverige utan giltig id-handling. Nu riskerar de en avgift på 50 000 kronor per tillfälle. Foto: News Øresund

Svensk polis har anmält tolv fall där resenärer har åkt från Danmark till Sverige utan giltig id-handling. Nu riskerar transportföretagen böter på 50 000 kronor per fall. Det uppger SVT Nyheter Skåne.

– Polisen har anmält det här enligt regeringens förordning om att transportören inte har kontrollerat resenärerna. Det går inte att säga något mer konkret, säger Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen, till SVT Nyheter Skåne.

Varken Skånetrafiken eller DSB uppger sig känna till att de blivit anmälda för att resenärer åkt med Öresundståg mellan Danmark och Sverige utan giltiga id-handlingar. Uppgifterna om de tolv fallen har dock bekräftade av svensk polis som skickat ärendena vidare till Transportstyrelsen.

SVT Nyheter Skåne har fått ta del av sex av anmälningarna som inträffat mellan den 5 och 20 januari. Fem av dessa gäller tågresenärer medan en anmälan avser ett bussbolag.

Anmälningarna har upprättas sedan polisens inre gränskontroll i Sverige avslöjat resenärer som transporterats från Danmark utan giltig id-handling.

Ett fall gäller en man som tilläts åka med Öresundståget sedan han visat ett så kallat LMA-kort som utfärdats av Migrationsverket och som är ett bevis på att personen är asylsökande i Sverige. I sitt protokoll skriver polisen att detta inte är att anse som en giltig id-handling.

Ett annat fall gäller en man som uppgav att svensk polis via kontakt med vaktpersonalen på Köpenhamns flygplats i Kastrup gett ett muntligt tillstånd att låta mannen åka med till Sverige. I protokollet skriver polisen att de inte ger några muntliga tillstånd att frångå förordningen.

Ett tredje fall gäller en 13-årig pojke som under bussfärden över Öresund vistats på toaletten och blivit upptäckt av svensk polis vid gränskontrollen i Sverige.

Nu ska Transportstyrelsen avgöra om de anmälda fallen kommer att leda till böter för transportföretagen. Sedan den 4 januari i år gäller ett så kallat transportörsansvar som innebär att transportföretag som fraktar passagerare från Danmark till Sverige med buss, tåg eller båt endast får ta med passagerare som kan uppvisa giltig id-handling. Det transportföretag som inte följer reglerna riskerar att få betala en avgift på 50 000 kronor vid varje tillfälle. (News Øresund)