På tisdag är det kommun- och regionval i Danmark

Den 21 november är det val till Danmarks 98 kommuner och fem regioner. Valet avhållas vart fjärde år, den tredje tisdagen i november medan folketingsvalen utlysas av statsministern och därmed inte har en fast tid för när det ska avhållas. Vid förra region- och kommunvalet röstade 71,9 procent av väljarna.

Opinionsmätning i Köpenhamn

Andel av rösterna, kommunval (valresultat 2013)

Socialdemokratiet: 23,6 procent (27,8)
Socialistisk Folkeparti: 8,3 procent (10,0)
Enhedslisten: 19,1 procent (19,5)
Alternativet: 9,3 procent (-)
De Radikale: 9,0 procent (11,2)
Venstre: 8,4 procent (11,4)
De Konservative: 5,7 procent (5,0)
Liberal Alliance: 5,3 procent (3,8)
Dansk Folkeparti: 6,6 procent (7,4)
Övriga partier: 4,4 (3,9)

Källa: Berlingske/Gallup 13 november 2017.

Köpenhamn har Socialdemokratiet haft den ledande positionen som överborgmästare i drygt 100 år. Enligt opinionsmätningarna ser det ut att fortsatt bli rött styre i Köpenhamn även om Socialdemokratiet, med nuvarande överborgmästare Frank Jensen i spetsen, tappar väljare. Däremot stormar det nya partiet Alternativet och socialistiska Enhedslisten fram.

Själland delat i två regioner

Den politiska kartan i östra Danmark delas upp i Region Huvudstaden med Köpenhamn, norra Själland och Bornholms regionkommun samt Region Själland på södra och västra Själland inklusive öar som Lolland och Falster.

I Region Huvudstaden sitter socialdemokraten Sophie Hæstorp-Andersen som ordförande. Hon fick 64 917 personliga röster i valet 2013 och brett stöd bland övriga partier, och gjorde därmed en överenskommelse med Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale och SF. Hon kandiderar igen till detta års val.
I Region Själland ställer nuvarande regionrådsordförande Jens Stenbæk (V) inte upp i det kommande valet. Venstre har istället valt Jacob Jensen som deras huvudkandidat. Han är idag medlem av Folketinget och partiets finanstalesperson. Utmanaren från Socialdemokratiet är Heino Knudsen som idag sitter i kommunstyrelsen på Lolland.

Läs News Øresunds nyheter inför valet

Borgmästaren spås få sitta kvar i flera av Region Huvudstadens kommuner 

Mer än en tredjedel av väljarna är osäkra inför det danska lokalvalet

Köpenhamn fortsatt rött efter valet – enligt opinionsmätning

Höstens val i Själlands kommuner kan leda till många borgmästarskiften

Efter avhoppet ny huvudkandidat för radikale i Köpenhamn

Borgmästare för arbetsmarknad och integration i Köpenhamn drar sig tillbaka efter kritik

På lördagen hängdes valplakaten upp inför höstens kommun- och regionval i Danmark

Två tredjedelar av kandidaterna i danska lokalvalet är män

Fler kandidater att rösta på i danska kommunvalet

Klimatet en allt större valfråga i det danska kommunvalet

Intresset för lokalpolitiken minskar i Danmark

Danmarks Radio slopar opinionsmätningar och prognoser i höstens kommunval

Köpenhamns politik kan bli mer röd-grön efter valet i höst