Oro för höga farter på Öresundsbron – krav på ny sorts fartkontroll

När Köpenhamnspolisen under perioden 10 juli – 18 september mätte hastigheten på 201 000 fordon som passerade Öresundsförbindelsen i båda riktningar registrerades 11 000 fartöverträdelser över 125 km/h. Högsta tillåtna fart på Pepparholmen är 110 km/h och i tunneln 90 km/. Högsta uppmätta hastighet var 209 km/h på Pepparholmen och 203 km/h i tunneln. Foto: News Øresund

Mätningar från Köpenhamnspolisen visar att det körs i extremt höga farter över Öresundsförbindelsen. Nu kräver Öresundsbro Konsortiet och Rådet for Sikker Trafik att man på försök inför en ny sorts fartkontroll som mäter hastigheten med automatiska kameror under en längre sträcka. Öresundsbro Konsortiet uppger att tidigare ansökningar om att införa sträckkontroll i tunneln inte har beviljats.

Med en högsta uppmätt hastighet på 209 km/h på Pepparholmen och 203 km/h i tunneln och 11 000 hastighetsöverträdelser med farter över 125 km/h under drygt två månader är oron för trafikolyckor stor.
– De många mätningarna utförs främst på Peberholm, där hastighetsgränsen är 110 km/h. Men hastighetsmätningar har också genomförts i tunneln, där vi har uppmätt hastigheter upp till 203 km/h. Vissa bilister kör som om de var på en racingbana, utan hänsyn till den övriga trafiken. De bryr sig uppenbarligen inte om den risk som deras höga hastighet medför för dem själva och andra, säger Steen Søder, polisinspektör vid Köpenhamnspolisens trafikavdelning.

Öresundsbro Konsortiet påpekar att det särskilt i tunneldelen kan uppstå mycket farliga situationer om de höga hastigheterna leder till en olycka.
– Vi gör mycket för att det ska vara säkert att köra över bron, men vi upplever tyvärr att vissa förare inte respekterar hastighetsgränsen på förbindelsen och det skapar farliga situationer, både för dem själva och andra. Vi har haft flera olyckor till följd av för höga hastigheter och från undersökningar vet vi att många av våra pendlare är oroliga för förare som susar förbi utan att ta hänsyn till andra trafikanter, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef vid Øresundsbro Konsortiet, i ett pressmeddelande.

Nu föreslår Öresundsbro Konsortiet och Rådet for Sikker Trafik gemensamt att det på försök införs så kallad sträckkontroll av bilarnas hastighet på Öresundsförbindelsen. Sträckkontroll innebär att fordonens nummerplåtar automatiskt skannas när de kör in på mätsträckan och när de lämnar den. Då blir det inte möjligt att lura systemet genom en hastig inbromsning.

– Sträckkontroll tillämpas bland annat i Norge, Österrike, Italien, England och Nederländerna, där man framgångsrikt använt den på motorvägar för att få fler att respektera hastighetsgränsen. Det är en lösning som skulle vara optimal på Öresundsförbindelsen, eftersom kontrollen innebär konsekvenser för alla förare som kör med extremt höga och farliga hastigheter, säger Mogens Kjærgaard Møller, VD för Rådet for Sikker Trafik.

Øresundsbro Konsortiet uppger att man under flera år sökt tillstånd att införa sträckkontroll i Öresundstunneln men har ännu inte fått det.