Øresundsinstituttets kulturanalyse omtales i Kulturmonitor

“Der er opstået en form for offermentalitet” Dansk-svensk analyse af kulturstøtte overrasker og kalder til handling. Det danske kulturmedie Kulturmonitor omtaler Øresundsinstituttets kulturanalyse, som blev publiceret i september.

“Danske og svenske kulturchefer har en fejlagtig opfattelse af kulturstøtten i henholdsvis Danmark og Sverige. Det viser en analyse af kulturens rammer i de to lande, som Øresundsinstituttet står bag. Analysen består af en række nøgletal samt 12 kvalitative interviews med danske og svenske kulturledere, som arbejder i deres respektive naboland og har indsigt i forholdene. Både de danske og svenske kulturledere giver over en bred kam udtryk for, at der er flere penge til rådighed til kultur i Sverige end i Danmark, hvilket – som analysen også viser – står i skærende kontrast til virkeligheden.” skriver de blandt andet.

»Analysen viser jo omfanget af den ret store støtte, vi i dansk kulturliv får fra fondene, hvilket – mener jeg – er en stor, positiv forskel fra Sverige. Dog er det, som om at imperativet om, at man hele tiden skal udkomme med noget nyt, noget innovativt, noget aldrig set før, kan blive en usund diskurs. Ikke blot for os producenter, men også for de enkelte kunstnere, når de eksempelvis søger fonde. Folk kan blive helt rundtossede af at føle, at de skal genopfinde sig selv igen og igen i stedet for simpelthen at søge støtte til at raffinere et format eller et kunstnerisk udtryk. Men helt generelt tror jeg, at vi kunne lære noget af at se på vores naboers mere positive syn på den støtte, der er at hente,« siger Lise Bach Hansen, som er formand for Øresundsinstituttets sounding board om kultur i artiklen.

Læs hele artiklen her