Øresundsinstituttet søger to analytikere: dansk- eller svensktalende

Vi søger to analytikere, som er interesserede i at blive en del af Øresundsinstituttets team, der følger og analyserer samfundsudviklingen i Øresundsregionen. Vi søger både dansk- og svensktalende analytikere. Eftersom vi har flest svensktalende kollegaer i dag, er det en fordel, hvis du kan både dansk og svensk, eller er dansktalende. Men det vi vægter højest, er dine kompetencer, din entusiasme og interesse for at blive en del af vores team. Vi arbejder med alt fra analyser af integrationen over Øresund og kultursamarbejdet mellem Danmark og Sverige til konjunkturudvikling, erhvervsliv, trafik og arbejdet for et bæredygtigt samfund. Blandt tilbagevendende analyser kan nævnes Øresundsindex, som måler udviklingen for trafikken og integrationen over Øresund, State of the Region som viser hvordan samarbejdet over Øresund udvikles samt Skånsk konjunktur. En ny satsning handler om en tilbagevendende analyse af bæredygtighedsarbejdet i Skåne og Øresundsregionen. Ud over analyser arbejder vi med dansk-svenske netværksmøder, vores nyhedsbureau News Øresund samt vidensformidling via vores nybyggede tv-studie. Geografisk har vi vores hovedfokus på Øresundsregionen, men i forbindelse med visse analyser arbejder vi også i en geografi, der omfatter det nordlige Tyskland og hele Norden.

Samfundsanalytiker med interesse for tværregional integration, vækst og bæredygtighed
Vi søger en analytiker med fokus på den grænseregionale samfundsudvikling i et bredt perspektiv. Arbejdet omfatter blandt andet analyser af integrationen og samarbejdet på tværs af Øresund samt af bæredygtighedsarbejdet i vores grænseregion. Du har en akademisk eksamen inden for statskundskab, nationaløkonomi, journalistik eller tilsvarende samt stor interesse for tværregional integration og bæredygtighedsspørgsmål.

Samfundsanalytiker med fokus på konjunktur
Vi søger en analytiker med stor interesse for den lokale og regionale udvikling i Øresundsregionen og med fokus på konjunkturudvikling. I arbejdsopgaverne indgår også analyser inden for andre samfundsområder, blandt andet grænseregionalt erhvervsliv og arbejdsmarked. Arbejdet kræver dels en evne til at håndtere store mængder statistik, dels at du kan omsætte analyseresultaterne til pædagogisk tekst og nyhedsgrafik. Du har en akademisk eksamen med fokus på nationaløkonomi eller tilsvarende samt stor interesse for konjunktur- og arbejdsmarkedsspørgsmål.

Analysearbejdet laves inden for rammen for Øresundsinstituttets analysemodel, hvor statistisk analyse kombineres med research og interviews. Som analytiker kommer du dels til at have egne ansvarsområder, dels til at medvirke i det øvrige analysearbejde, som en del af vores team. Blandt arbejdsopgaverne indgår også journalistisk nyhedsarbejde samt at deltage ved dansk-svenske netværksmøder.

Vi tilbyder dig:

  • At blive medarbejder i et uafhængigt dansk-svensk videnscenter, som arbejder uden henblik på profit med fokus på analyse, vidensformidling og netværksdannelse.
  • Et stort eget ansvar i et team med dygtige kollegaer fra Danmark og Sverige.
  • Varierende arbejdsopgaver. Ud over analysearbejdet vil du sammen med dine kollegaer arbejde med vores dansk-svenske netværksmøder samt med faktabaseret journalistik i News Øresund. I arbejdet indgår også redigering samt fotografering i forbindelse med interviews.
  • Gode kontakter i både Danmark og Sverige. Som en del af Øresundsinstituttets team får du adgang til vores kvalificerede netværk inden for stat, regioner, kommuner, universitet og erhvervsliv.
  • Mulighed for at arbejde med den seneste kommunikationsteknik for at nå ud med Øresundsinstituttets analyse- og nyhedsarbejde. Vi har hjemmesider og nyhedsbrev på både dansk og svensk, SoMe og et nybygget tv-studie på kontoret i Malmø.
  • Mulighed for at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen.

Ansættelsesvilkår:
Vi tilbyder fast fuldtidsstilling (40 timer) med base på vores kontor tæt på centralstationen i Malmø. Vi benytter os af prøveansættelse i seks måneder. Stillingerne tiltrædes i efteråret 2022.

Om os:
Øresundsinstituttet er et uafhængigt videnscenter med medarbejdere fra begge lande og som arbejder med analyser, arrangerer netværksmøder og driver nyhedsbureauet News Øresund. I vores nybyggede tv-studie er vi nu ved at udvikle nye kommunikationsformer for vores analyser, møder og nyheder. Organisationen drives uden henblik på profit og med finansiering fra mere end 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og virksomheder i Danmark og Sverige.

Ansøgningsfrist:
D. 17. juni 2022

Ansøgningen sendes til Jenny Andersson, souschef og senioranalytiker
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org
+46 703 05 60 22