Øresundsindex trafikstatistik Q3: Højeste antal passagerrejser over Øresund siden 2015 – godstrafikken falder efter rekordår

I tredje kvartal i år blev der noteret en stærk tendens for trafikken over Øresund, når man ser bort fra godstransport. Antallet af passagerrejser over sundet var det højeste, der er blevet registreret i et enkelt kvartal i Øresundsindex samlede trafikstatistik, som går tilbage til 2015. Øresundsbron registrerede flere trafikrekorder i juli.

Øresundsindex trafikstatistik omfatter rejser og trafik over Øresund i bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør. Øresundsinstituttet udarbejder Øresundsindex på vegne af Øresundsbro Konsortiet og med DSB, Skånetrafiken, Öresundslinjen og Trafikverket som faktapartnere.

Der er byttet om på rollerne mellem person- og godstrafikken over Øresund. Under pandemien var det godstrafikken, der stod for væksten, mens persontrafikken faldt kraftigt, da grænserne midlertidigt var delvist lukkede, og samfundet gik over til hjemmearbejde for dem, der kunne. Nu falder godstrafikken, mens antallet af personrejser over Øresund vokser og sætter nye rekorder. Det viser Øresundsindeksets trafikstatistik Q3, som Øresundsinstituttet udarbejder på vegne af Øresundsbro Konsortiet og med DSB, Skånetrafiken, Øresundslinjen og Trafikverket som faktuelle partnere.

Vi ser den største vækst i togrejser over Øresund. Plus 7,8 procent for antallet af personrejser med tog i tredje kvartal i år sammenlignet med samme kvartal sidste år og plus 14,3 procent sammenlignet med 2019. For bilrejser over broen er antallet af personture steget med 6,9 procent i forhold til 2022 og med 6,2 procent i forhold til 2019. For personture med færge mellem Helsingborg og Helsingør er antallet af personture faldet med 3,8 procent i forhold til 2022 og med 10,9 procent i forhold til 2019.

Efter nye trafikrekorder i 2022 er godstrafikken over Øresund faldet med 13 procent i tredje kvartal i år sammenlignet med samme tidspunkt i 2022.

Læs rapporten her

Klik her for at downloade trafikstatistikken i excel-format.


REKORD I ANTALLET AF PERSONREJSER

Antallet af personrejser over Øresund fortsatte med at stige i årets tredje kvartal til det højeste niveau, der er blevet registreret i et enkelt kvartal i Øresundsindex samlede trafikstatistik, som går tilbage til 2015. Sammenlignet med samme kvartal sidste år er stigningen på 5,0 procent, og sammenlignet med 2019 er det en stigning på 4,7 procent. Antallet af personrejser med Øresundstog over broen er steget med 7,8 procent i forhold til sidste år, mens antallet af personrejser med bil over broen er steget med 6,9 procent. I det nordlige Øresund er antallet af personrejser på færgerne mellem Helsingør og Helsingborg faldet med 3,8 procent mellem tredje kvartal 2022 og 2023.

Seneste udvikling: I årets tredje kvartal blev der i gennemsnit foretaget 125.207 personrejser (enkeltrejser) per døgn over Øresund med bil eller tog over Øresundsbron eller med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Det er det højeste niveau siden 2015, som denne statistik dækker, og en stigning på 5,0 procent sammenlignet med tredje kvartal sidste år. Togrejser over broen steg mest, med 7,8 procent i forhold til 2022 og med 14,3 procent i forhold til 2019. I alt 39.627 personrejser blev foretaget med tog over Øresund i tredje kvartal i år. De fleste personrejser foregår i bil over broen, 61.969 per døgn i tredje kvartal, en stigning på 6,9 procent i forhold til 2022 og 6,2 procent i forhold til 2019. Antallet af personrejser med færgen mellem Helsingør og Helsingborg faldt i årets tredje kvartal med 3,8 procent til 23.611 enkeltrejser per døgn.

     I løbet af det sidste hele år, 2022, blev der i gennemsnit foretaget 89.600 personrejser per døgn over Øresund. Det var en stigning på 67 procent sammenlignet med antallet af personrejser i pandemiåret 2021.


 

TOGPENDLINGEN VOKSER HURTIGT

Øresundstogene står for en stigende andel af pendlertrafikken over sundet. I tredje kvartal steg antallet af pendlerrejser med tog over broen med 15,5 procent. Antallet af pendlerrejser i bil over Øresundsbroen steg med 2,4 procent, mens pendlingen med færge mellem Helsingør og Helsingborg faldt med 7,3 procent. I alt steg antallet af pendlerrejser over Øresund med 10,0 procent i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Sammenlignet med 2019 er antallet af pendlerrejser 5,6 procent lavere, og kun antallet af pendlerrejser med tog er steget sammenlignet med før pandemien.

Seneste udvikling: I gennemsnit blev der foretaget 16.224 pendlerrejser (enkeltrejser) over Øresund i døgnet i årets tredje kvartal. Det er en stigning på 10,0 procent i forhold til samme kvartal i 2022 og et fald på 5,6 procent i forhold til 2019. De fleste rejser foretages med Øresundstog, i alt 10.730 per døgn i tredje kvartal, hvilket betyder en stigning på 15,5 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig blev der foretaget 4.627 pendlerrejser i bil over Øresundsbron, hvilket svarer til en stigning på 2,4 procent. I tredje kvartal havde Øresundslinjens (tidligere Forsea) færger i gennemsnit 867 pendlere om bord hver dag, hvilket er et fald på 7,3 procent sammenlignet med 2022.

I løbet af det sidste hele år, 2022, blev der i gennemsnit foretaget 15.299 pendlerrejser per døgn over Øresund med bil og tog over broen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Sammenlignet med hele året 2021 blev der foretaget 41 procent flere pendlerrejser over Øresund hvert døgn i 2022.


GODSTRAFIKKEN FORTSÆTTER MED AT FALDE

I tredje kvartal i år faldt godstrafikken over Øresund med 13 procent sammenlignet med samme kvartal i 2022. Antallet af vare- og lastbiler med færgen Helsingør-Helsingborg faldt i perioden med 12 procent, antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbron med 13 procent, og antallet af godsvogne faldt mest med 16 procent. Den højeste registrering af godstrafikken over Øresund, siden målingerne begyndte i 2015, blev foretaget i andet kvartal af 2022, hvor antallet af vare- og lastbiler samt godsvogne var 3.832 per døgn; i tredje kvartal af 2023 var det samme tal 3.226.

Seneste udvikling: I gennemsnit kørte 3.226 vare- og lastbiler samt godsvogne per døgn over Øresund via bro eller færge i tredje kvartal af 2023. Det er et fald på 13 procent sammenlignet med samme kvartal i 2022. 

    Fordelingen mellem de forskellige transportformer per døgn er: 353 godsvogne via broen, 1.843 vare- og lastbiler via Øresundsbron og 1.030 vare- og lastbiler via færgen mellem Helsingør og Helsingborg. 

    I det seneste hele år, 2022, krydsede i gennemsnit 3.704 vare- og lastbiler samt godsvogne over Øresund, via bro eller færge, per døgn. Det er en stigning på 8 procent i forhold til året før.


Om rapporten

Dette er den ottende publikation om trafikken over Øresund, der udarbejdes inden for rammerne af et nyt Øresundsindeks. Rapporten følger udviklingen i trafikken med bil, færge og tog over Øresund og bliver offentliggjort hvert kvartal. Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag af Øresundsbro Konsortiet. 

Ved at indsamle og sammenstille trafikdata fra flere forskellige transportoperatører produceres der nye måledata for at kunne følge trafikken over Øresund over tid. Trafikken præsenteres i samlet form gennem det samlede antal personrejser foretaget over sundet, og derefter præsenteres trafikken fordelt på pendlerrejser, fritidsrejser og godstrafik. Desuden er der indsamlet oplysninger fra en række andre aktører for at give et helhedsbillede af den aktuelle trafiksituation over Øresund. På næste side kan du finde flere oplysninger om statistikken, og på det foregående opslag findes flere oplysninger om de forskellige måder, personer og varer kan krydse sundet på. Denne kvartalsvise rapportering af trafikdata er en del af det bredere Øresundsindex, der er ved at blive udviklet for at måle udviklingen i Øresundsregionen. Det første årlige Øresundsindex blev præsenteret den 5. maj 2022. Læs mere i faktaboksen nedenfor.

Faktapartnere: DSB, Øresundslinjen, Skånetrafiken og Trafikverket. Partnerskabet er et langsigtet engagement, som vil være med til at sikre, at denne rapport vil blive offentliggjort i lang tid fremover.