OECD vil undersøge tredjelandsborgeres muligheder for at grænsependle

OECD vil forsøge at finde løsninger, så borgere fra lande uden for EU/EØS og Schweiz også kan pendle over Øresund. Foto: News Øresund – Johan Wessman

I øjeblikket tillader lovgivning og administration i Danmark og Sverige ikke borgere fra lande uden for EU/EØS og Schweiz at bo på den ene side af Øresund og arbejde på den anden. OECD vil nu undersøge, hvordan denne grænsehindring kan løses, på vegne af Region Hovedstaden og Region Skåne, som har modtaget EU-støtte til projektet.

 13,6 procent af befolkningen i Københavnsområdet (Hovedstadsområdet) og 16,5 procent af befolkningen i Skåne er såkaldte tredjelandsborgere, hvilket betyder, at de er statsborgere i lande uden for EU/EØS og Schweiz. Denne gruppe har i dag generelt ikke lov til at grænsependle, selvom der f.eks. ville være gode muligheder for at finde arbejde på den danske side af sundet. Der er enkelte undtagelser, men kun for personer med høje indkomster eller i eftertragtede erhverv.

EU har nu bevilget midler til et projekt, hvor Region Hovedstaden og Region Skåne har bedt OECD om at undersøge, hvad der skal til, for at tredjelandsstatsborgere, der bor i Danmark og Sverige, skal kunne pendle til arbejde over den dansk-svenske grænse.

Projektet startede i september 2023 og vil løbe i 18 måneder. (News Øresund)