OECD: jämställdhet i Norden har stärkt den ekonomiska tillväxten

Sveriges socialminister, Annika Strandhäll (S), er positiv over for OECD-rapportens konklusioner. Hun fremhæver, at “Norden i dag er verdens mest ligestillede region, og denne rapport viser de store sociale fordele, der følger med en effektiv ligestillingspolitik”, siger hun i en pressemeddelelse. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den ökade jämställdheten i de nordiska länderna har stärkt den ekonomiska tillväxten. Under de senaste 50 åren har kvinnors ökade sysselsättning stått för 10–20 procent av den årliga tillväxten i BNP per invånare. Det visar en ny rapport från OECD.

Jämställdhet är inte bara ett mål i sig självt, skriver OECD i rapporten. Det är också bra för den ekonomiska utvecklingen. Utan kvinnornas intåg på arbetsmarknaden under de senaste 50 åren hade Danmarks och Sveriges invånare i genomsnitt haft 5 000–6 000 amerikanska dollar mindre i plånboken varje år.

– De nordiska länderna har valt olika vägar men haft det gemensamma målet att ge män och kvinnor samma möjligheter i arbetslivet. Idag är Norden världens mest jämställda region och den här rapporten visar vilka stora samhällsvinster som följer med en effektiv jämställdhetspolitik, säger Annika Strandhäll, socialminister i Sverige och ordförande i Nordiska ministerrådet för socialpolitik, i ett pressmeddelande.

Enligt den svenska regeringen är det utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet och flexibla arbetsplatser som har lett till att i genomsnitt 76 procent av kvinnorna i Norden idag förvärvsarbetar. ”De nordiska länderna erbjuder idag några av OECD:s mest omfattande familje- och jämställdhetspolitiska paket”, skriver de i pressmeddelandet.

OECD-rapporten blev præsenteret og diskuteret tirsdag på konferencen Social Political Forum i Montréal, Canada. Annika Strandhäll deltog også i konferencen, der op til dagen pointerede de politiske reformer, der har gjort det muligt for mænd og kvinder at blive mere lige i arbejdslivet.

– Att kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden på lika villkor är en viktig förutsättning för att uppnå ekonomisk jämställdhet. Flera viktiga politiska reformer så som barnomsorg, äldreomsorg och föräldraförsäkringen har haft avgörande betydelse för utvecklingen av jämställdhet i Sverige. För att övervinna de globala utmaningarna måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Barselsordningen minder meget om hinanden på tværs af de nordiske lande, hvor Danmark faktisk er det land, som i sin politik gør mindst for at udligne antallet af barselsdage mellem mor og far.

Rapporten påpeger desuden to forskellige parametre, som er med til at skabe mere lige vilkår for mænd og kvinder: Ligestilling i forhold til at være i arbejde, og ligestilling i forhold til antal ugentlige arbejdstimer.

Ifølge OECD er ligestilling i forhold til at være i arbejde allerede godt sikret i Norden, og derfor understreger rapporten, at fremadrettede indsatser på ligestillingsområdet gør klogt i at fokusere på timeantallet.

Organisationen vurderer, at hvis de nordiske lande udligner forskellen i antal arbejdstimer mellem mænd og kvinder inden 2040, og udligner den relativt lille forskel i tilknytning til arbejdsmarkedet, kan den årlige BNP-tilvækst blive 15-30 procent større.

Specifikt for Danmark vil en komplet ligestilling af mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet samt en lige fordeling af det ugentlige antal arbejdstimer løfte Danmarks samlede BNP pr. indbygger med 19 procentpoint i perioden 2013-2040, viser rapporten. Det svarer til, at hver enkelt indbygger i gennemsnit vil få 6.100 USD mere til rådighed i løbet af perioden.

(News Øresund)

Fakta: Om rapporten

OECD-rapporten, som også går under navnet ’Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries’, er udarbejdet under generalsekretær Angel Gurrías overordnede opsyn, og er blandt andet finansieret af Nordisk Ministerråd.

Rapporten benytter gennemløbende begrebet ’nordiske lande’, som i denne sammenhæng dækker over Danmark, Sverige, Norge, Findland og Island. Åland, Færøerne og Grønland er fravalgt, da datagrundlaget for disse områder ikke er tilstrækkelige.

Når OECD pointerer, at Danmarks og Sveriges BNP-tilvækst svarer til cirka 5.000-6.000 USD, tager de udgangspunkt i købekraften for en amerikansk dollar i 2010 (USD PPP 2010).