Nytt svenskt vindkraftsrekord – producerar lika mycket som Danmark och Norge tillsammans

Första halvåret 2019 producerade svensk vindkraft drygt 10 terawattimmar, en ökning med närmare 40 procent jämfört med samma tid förra året. Det rapporterar Energiföretagen. Håller utvecklingen i sig når Sverige en produktion av vindkraftsel på 20 terawattimmar under 2019 vilket blir nytt årsrekord. Det innebär att Sverige nu producerar lika mycket vindkraftsel som Danmark och Norge tillsammans. Tidigare låg Danmark före Sverige men 2015 passerade Sveriges produktion av vindkraft den danska produktionsnivån. Nu byggs den svenska vindkraftsproduktionen ut i snabb takt sedan kostnaden för vindkraft minskat. (News Øresund)