Nytt danskt medieavtal klart i natt – fokus på digitala medier

Statligt mediestöd räddar inte medierna i Danmark eftersom det är några mycket större krafter i spel. Men vi kan här säkra nya ramar till nya sätt att arbeta med journalistiken på, sade Danmarks kulturminister Mette Bock (LA) i natt sedan det nya medieavtalet var klart. Det uppger Danmarks Radio. Foto: News Øresund

Natten till fredagen kom den danska regeringen överens med Dansk Folkeparti om ett nytt mediaval. Digitala nyhetsmedier befrias från moms, två nya public servicekanaler skapas, Danmarks Radio får smalare fokus, licensavgiften avskaffas, stödet till lokala och regionala medier ökar liksom stödet till dansk film. Det meddelar Kulturministeriet.

Det nya medieavtalet gäller under perioden 2019 – 2023 och innebär bland annat att Danmarks Radios budget fram till 2023 krymps med 20 procent. Samtidigt smalnas verksamheten av till “en mera grundläggande public service” där Danmarks Radio ska verka som en kulturbärande del av det danska samhället. Antalet sända tv-kanalser ska minskas från dagens sex till fyra kanaler. I avtalstexten finns dock en möjlighet för Folketinget att ökad Danmarks Radios budget genom beslut om finansiering till “konkreta och precist avgränsade projekt”.

TV2 ska fortsatt erbjuda danskarna public service innehåll “på en hög nivå”. Privatiseringsplanerna är inte helt stoppade utan kompromissen blev att frågan tas upp när medieavtalet utvärderas efter 2,5 år.

Det ska även skapas en ny digital radiokanal och en ny tv-kanals som ska ha fokus mot kultur, folkupplysning (tv-kanalen) och klassisk musik (radiokanalen). TV-kanalsen ska ha sitt huvudsäte väster om Stora Bältbron.

Potten för public service verksamhet som går att söka utökas till 100,6 miljoner kronor fram till 2023. Alla innehållsproducenter utom DR kan söka stöd ur potten.

Digitala medier befrias nu från moms på samma sätt som tryckta medier redan är befriade.

Finansieringen av dansk film ändras. Danmarks Radios och TV2:s nuvarande plikt att ge kulturstöd till dansk film upphävs. TV-kanalerna påläggs dock att fortsatt engagera sig i danskproducerad film “på marknadsvillkor”. Samtidigt utökas det övriga filmstödet med 120 miljoner kronor årligen. Av detta stöd avsätts 35 miljoner per år till regionala filmfonder utanför huvudstaden.

Medieavtalet i korthet

Danmarks Radio krymps och ska gå från att vara en bred medieverksamhet till en kulturinstitution med “en mera grundläggande public service”.

Licensavgiften avskaffas gradvis och ersätts av en skattefinansiering.

Bättre villkor för digitala medier, bland annat genom momsfrihet precis som tryckta medier har idag. Detta kräver dock en avstämning så att inte EU-reglerna kolliderar med momsfriheten.

Public service potten utökas till 101 miljoner kronor.

Radio24syv flyttas delvis från Köpenhamn till västra Danmark.

En ny radiokanals skapas med fokus på kultur och klassisk musik samt en ny tv kanal med kultur och folkupplysning.

Filmstödet ökas med 120 miljoner kronor samtidigt som kravet på DR och TV2 om kulturstöd till dansk film upphävs.

Ökat stöd till regional och lokal nyhetsförmedling över hela landet.

Källa: Danmarks Radio