Nye muligheder opstår i et bredere dansk-svensk musiksamarbejde

I det nordlige Øresund har der gennem de seneste år udviklet sig et tæt samarbejde om musik. Nye projekter bliver drevet frem af det kommunale kulturhus, Kulturværftet, i Helsingør og spillestedet The Tivoli i Helsingborg, men involverer mange flere aktører på begge sider af Øresund. Det handler om talentudvikling, koncertsamarbejde, samfinansiering, strategisk udvikling og vidensdeling.

Det kommunale kulturhus Kulturværftet i Helsingør og det privatdrevne spillested The Tivoli i Helsingborg startede et projekt med støtte fra Nordisk Kulturfonds Puls-pulje i 2017. Det var starten til et længere samarbejde, som hele tiden har taget nye veje.
– Der bliver ved med at åbne sig døre, og det er svært at lade vær med at åbne dem, gå ind og se hvordan det ser ud, siger Rasmus Schrøder, musikredaktør på Kulturværftet og fortsætter:
– Sådan som projektet har udviklet sig indtil videre, så er det meget tydeligt, at der er et stort udviklingspotentiale, som vi bliver nødt til at forfølge. Både på regionalt plan, altså i samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Region Skåne, men også på nationalt plan. Det kunne være rigtigt fint, hvis vores arbejde kunne være med til at skubbe til nogle nationale dagsordner. Når der øjensynligt er så stort et udviklingspotentiale regionalt, så ville det være besynderligt, hvis der ikke også er det nationalt.

Tanken om samarbejde opstod fra den indsigt, at der var et helt uudforsket musikfelt på den anden side af Øresund.
–  Samarbejdet bygger på ideen om, at der er noget musik, eller faktisk en hel musikbranche, i det andet land, som er ret hemmelighedsfuld. Vi ved ikke så meget om hvad, der foregår. Der kan være kæmpestore koncerter lige over på den anden side af Øresund med rigtig mange mennesker, uden at vi ved, hvem det er, der spiller. Og det virkede temmeligt bizart på os, da vi begyndte vores samtaler med The Tivoli, at der faktisk er en mur ned gennem Øresund, siger Rasmus Schrøder.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Læs hele artiklen på News Øresund her

Dette interview er foretaget i forbindelse med kulturrapporten “Dansk-svensk kultursamarbejde – samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige.” Rapporten viser at den grænseoverskridende dynamik og nærheden mellem landene er betydningsfuld for de kultursamarbejder, som opstår. Til rapporten gennemførtes 23 interviews og en spørgeskemaundersøgelse med 123 svar. Rapporten blev publiceret den 24. marts og er tredje del af en større kulturanalyse. Læs analysen her.