Ny regering giver igen danske regioner mulighed for at have formandskabet i det dansk-svenske Greater Copenhagen-samarbejde

Foto fra Greater Copenhagen Committees topmøde på Sørup Herregaard d. 23. november 2018. Foto: News Øresund

Den økonomiske aftale for 2020 mellem den nye regering og de danske regioner indeholder en meddelelse om, at det igen vil være muligt for regionerne at deltage i grænseoverskridende samarbejde indenfor erhvervsfremme. Ændringen betyder blandt andet, at Region Hovedstaden og Region Sjælland igen kan varetage formandskabet for det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen Committee.

Region Hovestadens Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) udtrykte i en pressemeddelelse glæde over, at regionerne igen kan deltage i samarbejde med andre lande om forretningsudvikling.
”Når nye virksomheder skal vælge, hvor de vil slå sig ned, så vælger de jo ikke bare en by eller en kommune. De vælger en hel region på tværs af kommune- og landegrænser. Det er netop der, vores styrke som region ligger. Vi har allerede rigtigt godt samarbejde i Greater Copenhagen, og det arbejde kan vi nu fortsætte også indenfor erhvervsfremme”.

Den 1. januar 2019 trådte den nye erhvervsfremmelov i kraft i Danmark. Hensigten var, at det danske system til erhvervsfremme ville blive mere fokuseret med færre spillere. Ændringen betød, at de danske regioner ikke længere fik lov til at arbejde med erhvervsfremme eller turisme, og at dette også gjaldt grænseregionalt samarbejde såsom Greater Copenhagen Committee. (News Øresund)

Tekst fra aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020.

“En stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde
Parterne er enige om, at regionerne bidrager positivt til det grænseoverskridende samarbejde, og at de derfor bør have en stærkere rolle i dette. Regeringen vil derfor gøre det muligt for regionerne, på lige fod med kommunerne, at varetage formandsskabet i grænseoverskridende samarbejde, der som ét blandt flere formål beskæftiger sig med erhvervsfremme”.