Ny rapport: Skånsk konjunktur tynges af coronakrisen – 35.000 hjemsendt under lønkompensationsordning eller som nymeldte arbejdsløse

Den seneste tids konjunkturudvikling kan snarere beskrives som et styrt end en nedgang. Til forskel fra finanskrisen, er Skåne ikke den hårdest ramte storbyregion i Sverige, under coronapandemien, når det kommer til opsigelsesvarsler og øget arbejdsløshed. Men i Skåne stiger arbejdsløsheden fra et højt niveau, og den største stigning i nymeldte arbejdsløse noteres omkring og i storbyerne på den svenske side af Øresundskysten, og i det nordlige Skåne. Krisen rammer hotel- og restaurationsbranchen hårdt, som dermed står for flest opsigelsesvarsler og konkurser i Skåne. Men det er dog indenfor handel og produktion i Skåne, at flest er hjemsendt under den svenske lønkompensationsordning, korttidspermittering. Samtidig kan der noteres fremgange for visse skånske gårdbutikker og madvirksomheder med lokal forankring, nu da flere arbejder hjemmefra. Til sommer håber turistbranchen på hjemmeturisme i Skåne. Det viser en hurtig analyse af coronapandemiens første effekter i Skåne, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på opdrag af Sparbanken Skåne.

I marts og de tre første uger af april, har 13.000 personer meldt sig på Arbetsförmedlingen i Skåne, over 4.000 personer i Skåne er opsigelsesvarslede og Tillväxtverket rapporterede den 22. april, at 22.400 personer i Skåne er blevet korttidspermitterade med bevilget statslig støtte. Da flere virksomheder har både varslet og permitterat personale kan tallene ikke sammenregnes, men klart er det, at over 35.000 skåninger har oplevet ændringer i deres arbejdssituation på de kun syv uger.

Trods de dunkle tal, er Skåne ikke den storbyregion i Sverige, der rammes økonomisk hårdest af coronakrisen. Til sammenligning blev der i ugerne 10-16 tilmeldt 13.000 skåninger til Arbetsförmedlingen, 89 procent flere end i samme periode i 2019. I Stockholm og Västra Götalands län, altså Göteborgs regionen, var den modsvarende stigning på 159, respektive 121 procent. Totalt set var antallet at nymeldte arbejdsløse i Sverige 111 procent højere i ugerne 10–16 i 2020, end i samme periode sidste år.

Størst stigning i nymeldte arbejdsløse i Skåne findes langs Øresundskysten og i regionens nordlige dele, hvorimod Skånes østlige og mellemste dele har haft en lavere stigning. I eksempelvis Malmø og Helsingborg har antallet af nymeldte hos Arbetsförmedlingen været 95, respektive 98 procent højere i ugerne 10-16, sammenlignet med samme periode i 2019. I Ystad og Kristianstad, de største kommuner i det østlige Skåne, er antallet af nymeldte arbejdsløse steget med 77, respektive 69 procent. I Eslöv var tallet 59 procent. Samtidig er det dog ikke ensbetydende med at de økonomiske konsekvenser af pandemien bliver størst i Skånes vestlige eller nordlige dele. Erhvervslivets struktur ser forskellig ud på forskellige steder i Skåne, og kan give en vis forskydning i hvornår effekterne af krisen folder sig ud.

Set ud fra antallet af opsigelsesvarsler og konkurser er hotel- og restaurationsbranchen de brancher, som er blevet hårdest ramt i Skåne. En tredjedel af de varslede i Skåne i marts arbejder i denne branche, og 21 af 147 skånske konkurser i marts skete i hotel- og restaurationsbranchen. Det er dog i andre brancher at regeringens støtte til korttidspermitteringar bruges mest frekvent. Af de 22.400 personer i Skåne, som fik tildelt støtte til korttidspermittering i de første to ansøgningsuger arbejder 5.900 personer i detailhandlen og 5.000 i produktionsindustrien.

| Klik her for at læse hele rapporten |

 


Rapporten opsummeret:

 • 35.000 nye arbejdsløse eller permitterede i Skåne.
  I marts og de tre første uger i april har 13.000 personer tilmeldt sig Arbetsförmedlingen i Skåne, over 4.000 personer i Skåne er blevet varslede og Tillväxtverket rapporterede den 22. april om at over 22.400 personer i Skåne er blevet korttidspermitterade med bevilget statslig støtte. Da flere virksomheder både har varslet og permitteret personale kan tallene ikke sammenregnes, men klart er det, at over 35.000 skåninger har fået ændret deres arbejdssituation på kun syv uger. Arbejdskraften i Skåne, det vil sige arbejdstagere og arbejdsløse, var 708.000 personer sidste år.
 • Skåne ikke hårdest ramt.
  Selvom Skåne tynges af krisen, er det ikke den storbyregion som rammes økonomisk hårdest under coronakrisen indtil videre. 13.000 skåninger blev tilmeldt Arbetsförmedlingen i ugerne 10–16, 89 procent flere end samme periode i 2019. I Stockholm og Västra Götalands län, altså Göteborgs regionen, var modsvarende stigning 159, respektive 121 procent. Totalt set var antallet af nymeldte arbejdsløse i Sverige 111 procent højere i ugerne 10–16 i 2020, end i samme periode sidste år. 4.069 personer varsledes om opsigelse i Skåne i perioden 1. marts-17. april. Totalt er over 60.000 personer i Sverige blevet varslet, heraf over halvdelen i Stockholms län.
 • Hoteller- og restauranter står for flest varsler og konkurser i Skåne.
  En tredjedel af de varslede i Skåne i marts måned arbejder indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Også på rigsniveau er branchen den der har varslet flest, både i marts og hidtil i april. I marts gik 21 hoteller og restauranter konkurs i Skåne. Totalt blev 184 ansatte ramt af disse konkurser.
 • Flest permitteringar indenfor handel og produktion.
  Ifølge Tillväxtverkets statistik per den 22. april er det ikke indenfor restaurationsbranchen at flest skånske virksomheder har fået bevilget permitteringsstøtte, men i virksomheder indenfor handel og produktion.5.900 personer indenfor handel5.000 personer indenfor produktion2.100 personer indenfor jura, økonomi, videnskab og teknik
 • Flere boliger til salg under coronakrisen.
  Coronapandemien har medført at udbuddet af boliger steg i marts og april, men endnu ses ingen større ændring i prisbilledet i Skåne.
 • E-handel med dagligvarer steg 49,7 procent i Sverige.
  Mens dagligvarehandlen som helhed så en stigning i salget i Sverige med 12,8 procent i marts, så steg e-handlen med dagligvarer med 49,7 procent, rapporterer Svensk Dagligvaruhandel. Hjemmeleveringerne steg med 34 procent, mens køb og afhentning fysisk i butikkerne steg med 82 procent.
 • Satser på at få skåningerne til at holde ferie hjemme i år.
  Tourism in Skåne og flere kommuner vil få skåningerne til at opdage deres eget område i sommer, da det bliver svært at rejse udenlands.
 • Landhandler og gårdbutikker lokker i coronatider.
  Når flere arbejder hjemme, lokker mindre skala og nærhed. Flere landhandler og gårdbutikker ser øget salg, noterer Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad og flere kommuner gør samme iagttagelse.

– Vi har en besværlig konjunktur foran os, også selvom krisen rammer i forskellige dele af Skåne. Jeg tror at vi efterfølgende vil kunne konstatere at denne dramatiske begivenhed har sat hastigheden op på strukturændringer i flere områder af samfundet. Det kan handle om vores forbrug og digitalisering, men også om hvordan vi rejser efter arbejde og underholdning, områder som direkte påvirker økonomien for både privatpersoner og erhvervsliv, siger Björn Ovander, bankchef hos Sparbanken Skåne.

– Coronakrisen handler ikke om en strukturkrise i erhvervslivet, men om en pandemi som delvist har lukket samfundet ned. Det gør at effekterne for erhvervsliv og arbejdsmarked er blevet mere ens i de tre storbyområder, Malmø, Göteborg og Stockholm, til forskel for under finanskrisen, da Skåne blev ekstra hårdt ramt. I marts 2020 kom halvdelen af de svenske varsler i Stockholms län. Branchemæssigt blev primært hoteller og restauranter samt virksomhedstjenester ramt i marts, men i april er antallet af varsler også steget i detailhandlen, kultur- og underholdningsbranchen samt produktionsindustrien, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.


Se hele billedet her.


 

Se hele billedet her.


Hele rapporten om Skånsk konjunktur præsenteres den 4. juni

Dette er en hurtig analyse om coronapandemiens første økonomiske effekter i Skåne. Det hurtige forløb med et kraftigt stigende antal konkurser og opsigelsesvarsler, samt et stigende antal arbejdsløse, har skabt behov for en oversigt over det aktuelle konjunkturleje, samtidig med at kun en måneds statistik er tilgængelig. Denne hurtiganalyse bygger derfor på et samlet billede fra statistik, interviews, samt data fra andre rapporter. Den ordinære og mere omfattende rapport ’Skånsk konjunktur’ præsenteres i sin helhed den 4. juni. Den ordinære rapport vil indeholde et mere omfattende kapitel om covid-19, med statistik også fra april, samt en fordybning i temaet ’boligmarked i Skåne’.


| Læs hele analysen hær |

 


For mere information kontakt:

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org