Ny rapport: Dobbeltspor på hele Göteborg-Oslo-ruten vil give plads til tre gange så mange passagertog og dobbelt så mange godstog som i dag

Der er offentliggjort en ny rapport om betingelserne for at øge kapaciteten på jernbanen mellem Göteborg og Oslo. Foto: News Øresund

Trafikverket og det norske Jernbanedirektoratet har gennemført en fælles undersøgelse kaldet “Mulighetsstudie Oslo-Göteborg”. Her undersøges fire forskellige udvidelseskoncepter for jernbanen på strækningen, der går lige fra trimning til komplette dobbeltspor. I det mest omfattende koncept vil jernbanen blive udvidet til dobbeltspor på hele strækningen, hvilket betyder, at passagertogene pr. dag kan øges fra 4 til 12 dobbelttur og antallet af godstog fra 4 til 8. Gevinsten i transporttiden vil være størst for godstog, en reduktion fra 7:00 timer til 3:36; for passagerrejser vil rejsetiden blive reduceret fra 3:32 til 2:15.

De fire begreber, der præsenteres i rapporten, kaldes: Regionaltogskoncept (trimning), godskoncept (nye og længere mødespor), koncept medium (delvist nyt dobbeltspor) og koncept højt (komplet dobbeltspor). Baggrunden for undersøgelsen er, at jernbanekorridoren mellem Oslo og Göteborg har begrænset kapacitet, især på de dele, der i dag består af enkeltspor. Svenske Trafikverket og det norske Jernbanedirektoratet har udført opgaven i fællesskab som svar på regeringsopgaver fra den svenske og norske regering. I rapporten fremhæves det, at alle fire koncepter kræver finansiering gennem nationale infrastrukturplaner, og at der også er behov for yderligere undersøgelser for at gennemføre dem. (News Øresund)