Ny nordisk insatsgrupp ska förebygga skogsbränder och jordbrukstorka

Nordisk Ministerråd nedsætter ny task force, der skal undersøge, hvordan landene på bedre vis kan modstå ekstremt sommervejr, hvad angår grovfoder og såsæd. Foto: News Øresund

Nordiska ministerrådet har infört en ny insatsgrupp som ska undersöka medlemsländernas hantering av årets skogsbränder och torka i jordbruket som orsakades av sommarens extremvärme. Bättre handelsmöjligheter med grovfoder och utsäde kan vara en av lösningarna, uppger Näringsdepartementet till News Øresund.

Årets extremväder bjöd på mer än bara efterlängtad sommarvärme. Sommarens värmebölja har varit orsaken till en oerhört låg tillgång till foder som bland annat används som mat till många djur inom livsmedelsproduktionen. Dessutom orsakade värmen en rad skogsbränder och en situation som beskrivits som den värsta i modern tid.

Siffror från EU-kommissionen visar att sommartorkan har drabbat skogarna och jordbruket i de nordiska länderna extra hårt. Det skriver Nordiska ministerrådet i ett pressmeddelande. Därför har rådet nu infört en ny insatsgrupp, som ska förbättra den framtida hanteringen av extremvärme.

– Dels handlar det om att utifrån den torka och de skogsbränder som varit under sommaren 2018 gemensamt lära sig av hur staten respektive näringen i de nordiska länderna hanterat situationen. Vad har fungerat bra och vad kan göras bättre, skriver Maria Soläng, pressekreterare till lantbruksminister Sven-Erik Bucht (S) i ett mejl till News Øresund.

– I situationer med svår torka är det en utmaning att få fram tillräckligt med grovfoder men även utsäde för kommande år kan vara begränsande. Att underlätta handel med dessa varor mellan länderna kan vara ett annat samarbetsområde.

De nordiska länderna samarbetar redan nu när det gäller bland annat växtförädling och bevarande av genetiska källor, men sett i ljuset av klimatförändringarna kan det bli nödvändigt att stärka samarbetet ytterligare, framhäver Maria Soläng. Ett område där samarbetet kan komma att stärkas framöver är handeln med varor som grovfoder och utsäde.

– I situationer med svår torka är det en utmaning att få fram tillräckligt med grovfoder men även utsäde för kommande år kan vara begränsande. Att underlätta handel med dessa varor mellan länderna kan vara ett annat samarbetsområde.

Ämbetsmän från samtliga nordiska länder kommer att ingå i samarbetet. Sverige, som i år har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, kommer att leda arbetet.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)