9 ud af 10 passagerrejser over Øresund er tilbage

I årets andet kvartal blev der foretaget godt 8,7 millioner passagerrejser over Øresund. Det betyder, at 9 ud af 10 passagerrejser er tilbage. Men rejsemønstret har ændret sig. Når det gælder antallet af togpassagerer, antallet af danske fritidsrejsende, der krydser broen, og antallet af godstransporter med tog og lastbiler via bro og færge har de i varierende grad overskredet niveauet fra 2019. Andre rejsekategorier er ikke kommet sig så meget: erhvervsrejser og svenske fritidsrejser over broen, svenske bilrejser til Tyskland via Foreseas færger og pendlerrejser. Øresundsbro Konsortiet påpeger, at mange arbejdsgivere har accepteret hjemmearbejde nogle få dage om ugen, hvilket har medført, at antallet af pendlerrejser over Øresund har stabiliseret sig på et lavere niveau end før pandemien.

Sommertrafikken i juli tyder på, at det tredje kvartal også vil byde på positive tal. I juli måned blev der foretaget mere end en million passagerrejser på Forseas færger mellem Helsingør og Helsingborg, og en af sommerdagene registrerede det højeste antal landgangspassagerer siden juli 1996. På broen nåede antallet af køretøjer op på en tiendedel af en procent af samme niveau som i juli 2019. På Öresundstogene, som kører over broen, nåede antallet af passagerer per uge for første gang siden 2019 op på over 300.000 i juli/august-perioden.

3 highlights fra rapporten

Næsten 100.000 passagerrejser hver dag over Øresund 

Rejselysten er vendt tilbage, og trafikken på tværs af Øresund er ved at blive normal igen. I andet kvartal i år steg det samlede antal passagerrejser med tog og bil over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg med 136 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Der blev i gennemsnit foretaget 96.153 ture over Øresund hver dag i årets andet kvartal. Nu er der kun otte procent tilbage, før antallet af passagerrejser har indhentet niveauet fra 2019. Togrejserne over broen stiger mest, og med en margin på en procent har antallet af passagerer overskredet 2019-niveauet, mens antallet af passagerrejser i bil over broen og med færge har 12-13 procent at genvinde. I juli registrerede Forsea den bedste passagerdag siden 1996, mens broen satte trafikrekorder for både den daglige og ugentlige trafik.

Hjemmearbejde holder antallet af pendlerrejser mellem Skåne og Sjælland nede

I andet kvartal af 2022 var der 15.192 daglige pendlerrejser over Øresund med bil, tog og færge (enkeltrejser). Det er en stigning på 53 procent i forhold til samme kvartal sidste år, men stadig 13 procent under niveauet for 2019. Øresundsbro Konsortiet påpeger, at antallet af pendlerrejser ser ud til at stabilisere sig på et lavere niveau og mener, at det til dels skyldes, at det er blevet almindeligt med hjemmearbejde et par dage om ugen. Forsea har dog kun mistet fire procent af pendlerrejserne siden 2019.

Ny rekord for godstrafikken over Øresund

I årets andet kvartal steg godstrafikken over Øresund med omkring 10 procent i forhold til samme kvartal i 2021 og nåede dermed et nyt rekordhøjt niveau, siden statistikken begyndte i 2015. Mest steg trafikken i form af vare- og lastbiler over Øresundsbroen med 16,7 procent. I modsætning til passagertrafikken over Øresund blev godstrafikken kun ramt af en kortvarig nedgang i starten af pandemien, og trafikken har hele tiden været fritaget for grænsekontrol.

Om rapporten

Dette er den tredje publikation om trafikken over Øresund, som udarbejdes som en del af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger trafikudviklingen med bil, tog og færge over Øresund og bliver udgivet kvartalsvist.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartners: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

For mere information kontakt:

Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet

Telefon: +46 702 52 32 41