Tilbage til 2019

Godstrafikken over Øresund er højere end før pandemien, antallet af passagerrejser via Øresundsbro og færge mellen Helsingør og Helsingborg er steget igen, mens pendlerrejserne har stabiliseret sig på et lavere niveau – sandsynligvis på grund af en øget andel af hjemmearbejde. I tredje kvartal var der overvejende positive statistikker for rejser og trafik i hele Øresund. I slutningen af kvartalet var der dog en opbremsning inden for flere transportformer. Det er konklusionen i rapporten Øresundsindex/Trafik, der er udarbejdet av Øresundsinstituttet på bestilling av Øresundsbro Konsortiet. Det er uklart, hvordan den forventede recession i 2023 vil påvirke rejserne over sundet med tanke på det danske arbejdsmarked, hvor beskæftigelsen nåede en ny rekord i september. Samtidig peger de økonomiske prognoser på et økonomisk opsving allerede i 2024.

Øresundsregionen har lagt pandemien bag sig med hensyn til rejser og trafik over Øresund. Øresundsindex/Trafik for tredje kvartal af 2022 viser et klart opsving, men med stor variation mellem de forskellige trafikformer. Der kan ses fem tendenser i statistikkerne:

• Passagerrejserne er tilbage på 2019-niveau. I tredje kvartal af 2022 blev der i gennemsnit foretaget 118 353 passagerrejser om dagen over Øresundsbroen eller med færge mellem Helsingborg og Helsingør. Det er kun 0,6 % lavere end i samme kvartal i 2019 efter et kraftigt opsving i 2022. I slutningen af kvartalet var der dog tegn på et fald i antallet af passagerrejser.

• Pendlerrejserne er stagneret på et lavere niveau i forhold til 2019. I tredje kvartal blev der foretaget 14 743 daglige pendlerrejser over Øresund. Det er 14 % færre pendlerrejser i forhold til 2019, og der er tegn på en opbremsning. En af forklaringerne kan være en øget andel af hjemmearbejde.

• Godstransporten fortsætter med at stige, og antallet af lastbiler og jernbanevogne er nu 15 procent højere end i 2019. Men i tredje kvartal begyndte stigningstakten at aftage.

• Biler og lastbiler vinder markedsandele frem for jernbaner. Både hvad angår passager- og godstransport over Øresund, mister togene markedsandele til fordel for bil- og lastbiltrafik.

• Den højeste inflation i årtier, med faldende reallønninger og reduceret købekraft, falder sammen med tegn på en opbremsning i rejseaktiviteten i slutningen af tredje kvartal. Næste år er prognosemagerne enige om, at Danmark og Sverige vil gå ind i en recession, og det er usikkert, hvordan dette vil påvirke rejser og trafik over Øresund. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt og næsten rødglødende i Danmark, hvor beskæftigelsen steg til et nyt rekordniveau i september. Et glimt af lys i det økonomiske mørke er, at prognoserne også forudser, at inflationen vil aftage i 2024, og at den økonomiske vækst derefter vil vende tilbage.

I tredje kvartal af 2022 var der også et klart opsving i rejser og trafik på tværs af Øresund med vækstrater på mellem 9 % og 45 % i forhold til samme kvartal sidste år. Genopretningstakten var dog langsommere end i årets andet kvartal, hvor vækstraterne lå mellem 11 og 136 procent.

Highlights fra rapporten

Personrejser: Bil tager markedet fra tog

Siden coronarestriktionerne blev fjernet i februar, er trafikken og dermed personrejserne over Øresund gradvist steget og er kommet sig efter pandemien. I tredje kvartal i år blev der foretaget 118.353 personrejser over Øresund. Til sammenligning var der 81.862 personrejser i tredje kvartal af 2021 og 119.063 rejser i tredje kvartal 2019. Der er store sæsonsvariationer i trafikken, og normalt er trafikken størst i andet og tredje kvartal.

Pendlerrejser: Tegn på afmatning

Det var først og fremmest togpendlingen over Øresund der steg under årets tredje kvartal, mens antallet af pendlerrejser med færge faldt noget, samtidig med at bilpendlingen steg svagt. Der blev i gennemsnit foretaget 14 743 pendlerrejser (enkeltrejse) på tværs af Øresund i tredje kvartal i år, hvilket er en stigning på 20 % i forhold til samme periode sidste år. Sammenlignet med andet kvartal er genopretningen af antallet af pendlerrejser aftaget for alle trafiktyper. Afmatningen er tydelig i forbindelse med pendlerrejser med Øresundstoget over broen, som rapporteres på månedsbasis. Med 2019 som målestok, var antallet af pendlerrejser med Øresundstog fem procent lavere under august i år. Under september var antallet af pendlerrejser 20 procent lavere.  Afmatningen kommer på trods af, at det danske arbejdsmarked er rødglødende, og at flere dansk-svenske jobmesser forsøger at tiltrække flere mennesker til at pendle over Øresund.

Godstrafikken: Antallet af varevogne og lastbiler over broen stiger forsat mest

I årets tredje kvartal steg godstrafikken over Øresund med ca. ni procent sammenlignet med samme kvartal 2021, men stigningstakten er aftaget i forhold til udviklingen i det foregående kvartal. Mest steg trafikken i form af varevogne og lastbiler over Øresundsbroen, som steg med 16,7 procent. Til forskel fra persontrafikken over Øresund blev godstrafikken kun ramt af en kortvarig nedgang i starten af pandemien, og trafikken har hele tiden været undtaget fra grænserestriktioner.

Om rapporten

Dette er den fjerde publikation om trafikken over Øresund, som udarbejdes som en del af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger trafikudviklingen med bil, tog og færge over Øresund og bliver udgivet kvartalsvist.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartners: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

For mere information kontakt:

Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet

Telefon: +46 702 52 32 41