Ny analyse: Øresundsindex/Trafik Q1 2022


Trafikken over Øresund er kommet i gang igen. I det første kvartal 2022 blev der foretaget cirka 61.800 personrejser over Øresund i døgnet. Coronarestriktionerne blev ophævet i februar/marts, og i årets tre første måneder steg trafikken med 185 procent sammenlignet med samme kvartal 2021, som slog bundrekord. Samtidig var trafikken cirka 20 procent under niveauet i samme kvartal 2019. Der ses en stigning for både bro-, færge- og togtrafikken samt godstransporterne.

Fra at have ligget på et ret jævnt niveau med næsten 100.000 personrejser per døgn i perioden 2015-2019, mindskede personrejserne over Øresund under coronapandemien til cirka halvdelen. Trafikken blev påvirket af delvist lukkede grænser samt midlertidige nedlukninger og begrænsninger for virksomheder, for eksempel inden for restaurantbranchen og handlen samtidig med at hjemmearbejde blev den nye norm for mange kontoransatte. Derimod blev grænserne holdt åbne for pendlere og gods, og efterhånden blev der lavet flere undtagelser fra grænsereglerne for flere kategorier af rejsende. Efter at restriktionerne blev fjernet i februar/marts 2022, er trafikken over Øresund steget igen.

Denne rapport sammenstiller trafikken over Øresund via bro og færge med kvartalsvis statistik fra Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken/DSB, Trafikverket, Forsea samt Helsingborgs Hamn (Sundsbusserna).

Læs rapporten her


3 highlights fra rapporten

185 procent flere personrejser

Under coronapandemien faldt antallet af personrejser over Øresund, men efter at restriktionerne blev ophævet i løbet af første kvartal 2022, er trafikken kommet i gang igen. Sammenlignet med første kvartal 2021, som var det kvartal under hele pandemitiden, der havde mindst rejseaktivitet, ses en stigning i antallet personrejser med 185 procent. Det er særligt togrejserne som stiger. Antallet af personrejser er stadig cirka 20 procent under niveauet i samme kvartal 2019 både for bil-, færge- og togrejser.

85 procent flere pendlerrejser

I første kvartal 2022 blev der gennemsnitligt foretaget 14.138 pendlerrejser med bil, tog eller færge over Øresund. Det er 85 procent mere end under tilsvarende kvartal i 2021. Men sammenlignet med samme kvartal 2019 er det 23 procent færre pendlerrejser. Statistikken angiver antallet af pendlerrejser (enkeltrejser) over Øresund, ikke antallet af pendlere, og omfatter salgsstatistik fra Skånetrafiken, Øresundsbroen og ForSea.

9 procent flere godstransporter

I modsætning til persontrafikken over Øresund var godstrafikken kun kortvarigt ramt af nedgang i starten af pandemien og er siden steget til et højere niveau end før pandemien. Det er fortsat ind i 2022, hvor det højeste antal vare- og lastbiler samt godstogvogne over Øresund blev noteret – omkring 3.600 styk per døgn. Sammenlignet med samme kvartal 2021 er det en stigning på 8,8 procent.

 


 

Om rapporten

Dette er den anden publikation om trafikken over Øresund, som udarbejdes som en del af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger trafikudviklingen med bil, tog og færge over Øresund og bliver udgivet kvartalsvist.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartners: DSB, ForSea, Skånetrafiken och Trafikverket.

For mere information kontakt:

Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet

Telefon: +46 702 52 32 41