Medicon Valley styrker sin position som nordisk life science klynge

En ny analyse fra Medicon Valley Alliance, MVA, viser at den dansk-svenske life science klynge har styrket sin førerposition i Norden yderligere. I 2015 steg beskæftigelsen i Medicon Valley med rekordstærke 3,6 procent. Den danske lægemiddeleksport var rekordstærk i 2016 og steg med 6,3 procent, mens Sverige tabte 2,7 procent af sin eksport. Det viser analysen ”State of Medicon Valley 2017” der er udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af MVA for andet år i træk.

 

| Læs hele analysen her |

 

Ti highlights fra rapporten:

* SKAT. Life science branchen i Danmark og Sverige bidrager årligt med henholdvis15,4 milliarder danske kroner og 11,6 milliarder svenske kroner til samfundsøkonomien i form af direkte skattebetalinger (indkomstskat og selskabskat).

* EKSPORT. Fremgangen for dansk life science eksport fortsatte i 2016 med en stigning på 6,3 procent (målt i DKK), mens den svenske eksport faldt med 2,7 procent (målt i SEK). Den svenske life science eksport ligger i dag på samme niveau som den gjorde i 2009 – til sammenligning er den danske life science eksport mere end fordoblet i samme periode.

* BESKÆFTIGELSE. Medicon Valley styrker sin position som den dominerende life science klynge i Skandinavien. Antal ansatte i life science virksomhederne i Medicon Valley steg med 3,6 procent i 2015 til 41 300 ansatte. Antal ansatte i life science virksomhederne i Stockholm-Uppsalaregionen faldt i samme periode med 1,3 procent til 15 400 ansatte.

* FYRTORN. Flere af fyrtornsvirksomhederne i Medicon Valley fortsatte med at rekruttere i 2016. Novo Nordisk øgede medarbejderstaben i Danmark med 700 personer og det var først i år som tidligere besluttede fyringsrunder kunne mærkes. Lundbecks udvikling fra tab til ny fremgang kunne også mærkes ved at den danske medarbejderstab steg selvom det blot var med omkring tyve personer. Ferring Pharmaceuticals har øget personalestyrken i Danmark med 75 personer samtidigt med at selskabet investerer milliarder i det nye forskningsanlæg Soundport som bliver nabo til Copenhagen Airport. Amerikanske Biogen har ansat yderligere 120 medarbejdere først og fremmest på fabrikken i Hillerød.

* BIOTEKFREMGANG. Biotekvirksomhederne i Medicon Valley har genopbygget formen. Siden foråret 2014 er otte danske biotekvirksomheder blevet noteret på Aktietorget eller Nasdaq First North i Stockholm. Den danske interesse for Stockholmbørserne handler om at Sverige har en større tradition for at både småsparere og business angels investerer i små virksomheder – det hænger delvis sammen med en lavere aktieskat. Den 17. november i år noteres en dansk biotekvirksomhed på Nasdaq Copenhagen for første gang siden 2010 – Orphazyme forventes at blive vurderet til mellem 1,5 og 1,6 milliarder danske kroner. Blandt ejerne af Orphazyme er Novo Holdings og Sunstone Capital. Også i Skåne har interessen for aktienoteringer været stor og bare på forskerparken Medicon Village i Lund er der i dag 19 børsnoterede virksomheder.

* VOKSENDE FORSKERPARKER. Det går godt for Medicon Valleys life science fokuserede forskerparker. Copenhagen Bio Science Park, COBIS, har i løbet af det seneste år sat ny rekord med 40 nye lejemål – ofte små virksomheder med kobling til biotek eller teknikorienterede virksomheder med fokus på life science. Hos Medicon Village i Lund er antallet af lejemål steget med cirka 20. Nu bygger Medicon Village ud med en ny hovedbygning, hvor der er plads til 600 personer, udover de 1.600 som allerede arbejder hos de forskellige virksomheder, som lejer lokale i forskerparken. I løbet af det seneste år har 15 af virksomhederne på Medicon Village hentet en milliard svenske kroner i ny kapital.

* INVESTORPERSPEKTIV. De seneste år har biotekvirksomheder lokket investorer på verdens børser. Aktierne kan udvikles stærkt, men risikoen og dermed volatiliteten er høj, ikke mindst blandt de små virksomheder, som er noteret på de mindre børslister. Blandt vinderne er danske Genmab, hvis aktie er steget i værdi med tæt på 400 procent på tre år, trods et kursfald i løbet af den seneste måned. Med en børsværdi på cirka 75 milliarder danske kroner har Genmab udviklet sig til en førende nordisk biotekvirksomhed med 200 ansatte.

* PÅ TVÆRS AF ØRESUND. Virksomheder og forskning skaber stærke bånd på tværs af Øresund. Hver dag pendler hundredevis af svenske forskere og eksperter til de danske medicinalkæmper som Novo Nordisk, Lundbeck og Ferring. I forhold til forskningssamarbejdet på tværs af Øresund åbner sig et væld af muligheder med de nye forskningsanlæg European Spallation Source, ESS, og MAX IV. ESS bygger netop nu sit forskningsanlæg i Lund, mens datacentret allerede er etableret på COBIS i København. MAX IV har tidligt lokket danske investeringer til sig, og både ESS som MAX IV anses for at skabe store muligheder for den avancerede life science forskning.

* DIGITALISERING. Brancher nærmer sig hinanden gennem den tekniske udvikling indenfor pleje, og det giver nye muligheder for at imødekomme en aldrende og voksende befolkning, blandt andet gennem mere pleje i hjemmet – men det udfordrer samtidig lægernes rolle og stiller krav til journalsystemer. Forskelle i dansk og svensk primærpleje betyder at landene har forskellige forudsætninger for at ændre. I Danmark har strukturreformen betydet at antallet af sygehuse er minsket og der gennemføres telemedicinprojekter i stor skala. Region Skåne satser på e-helse og står netop nu foran et milliardkøb af nyt IT-system.

* PÅ AGENDAEN. Life science er på den nationale agenda i både Danmark og Sverige. Regeringerne har valgt at sætte fokus på området gennem at lave nationale udredninger. Det mærkes også gennem landenes kamp om at lokke det europæiske lægemiddelsagentur, EMA, hvor Danmark og Sverige er konkurrenter i stedet for at samarbejde, som man gjorde i spørgsmålet om etableringen af ESS. I grunden handler det om en branche som giver et meget stort økonomisk bidrag til samfundsudviklingen.

 

– Det er imponerende at se hvordan Medicon Valley styrker sin position som Nordens ledende life science-klynge med en stærk eksporttilvækst i kombination med en stigende beskæftigelse. Branchens betydning fremgår af at den årligt bidrager med 15,4 milliarder danske kroner og respektive 11,6 milliarder svenske kroner til samfundsøkonomien, i form af indkomstskat og virksomhedsskat, siger Petter Hartman, CEO for Medicon Valley Alliance.

 

­– Det er interessant at se at riskkapitalen går i begge retninger over Øresund når det gælder biotekvirksomheder. Eksempelvis gør danske Novo Nordisk Fonden, via Novo Holdings, en tredjedel af sine seedinvesteringer i Sverige. Samtidig med at otte danske biotekvirksomheder har valgt at notere deres aktier i Stockholm. Det illustrerer virksomhedernes nytte af at have tilgang til to nærliggende markeder, siger Johan Wessman, adm. dir. for Øresundsinstituttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGSÅ I RAPPORTEN:

Interviews med blandt andre:

Carsten Borring, head of listing & capital markets Nasdaq Copenhagen

Per Norlén, CEO Alligator Bioscience

Søren Møller, managing partner Novo Seeds

Mette Kirstine Agger, managing partner Lundbeckfonden Ventures

Peter Benson, managing partner Sunstone Capital

Morten Mølgaard Jensen, CEO Copenhagen Bio Science Park, COBIS

Anders Anell, professor at Lund University’s Department of Business Administration

Hans Erik Henriksen, CEO Healthcare Denmark

Jonas Gallon, e-health coordinator Region Skåne

Magnus Lindholm, Nordic CEO Baxter

Erik S. Poulsen, CEO Cortrium

Kerstin Tham, vice-chancellor Malmö University

Anders Lönnberg, National Coordinator for the Life Sciences for the Swedish government

Jakob Norman-Hansen, head of secretariat, One-Point Entry Service, Greater Copenhagen

Fakta om større møder og konferencer, publicerede rapporter, organisationer og igangværende projekter (se side 97–101).

Analysen ”State of Medicon Valley 2017” er den tredje rapport fra samarbejdet mellem netværksorganisationen Medicon Valley Alliance og det dansk-svenske videnscenter Øresundsinstituttet. Samarbejdet fortsætter i 2018.

 

| Læs hele analysen her |

For mere information kontakt:

Petter Hartman
vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org

Johan Wessman
adm. direktør
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org