Ny analyse: Life science-sektoren i Østdanmark vokser – regionale investeringer for over 45 mia. DKK

Life science-branchen i Østdanmark har øget antallet af ansatte med 10.500 på fem år og beskæftiger i dag omkring 58.000 mennesker på den danske side af Medicon Valley. Optimismen er stor i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og domiciler for mere end 45 mia. DKK i life science i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. Det viser analysen “Life Science in Eastern Denmark”, som det dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet har udarbejdet inden for rammerne af Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative, der drives i samarbejde med Medicon Valley Alliance og med delfinansiering fra Regionen. Sjælland og Region Skåne.

Analysen blev opdateret den 30. juni 2022 på grund af milliardinvestering fra Fujifilm Diosynth Biotechnologies.

Læs analysen her

 

EN STYRKEPOSITION I ØRESUNDSREGIONEN

Life science-branchen i Østdanmark er større, end hvad tidligere antaget. Omkring 700 life science-virksomheder er blevet identificeret i Østdanmark. Samlet set beskæftiger selskaberne regionalt 58 000 ansatte. De har regionalt skabt i alt 10 500 nye job de seneste fem år. Det er en beskæftigelsesfremgang på 22%, hvilket gør life science-sektoren i Østdanmark større end fx finans- og forsikringssektoren.

Drivkraften bag jobvæksten skyldes primært life science-selskaber beliggende i Region Hovedstaden. Meget tyder på, at væksten i branchen vil fortsætte i de kommende år. I regionen investerer life science-virksomheder nu og i de kommende år i nye fabriksudbygninger, forskningsanlæg og kontordomiciler for en samlet værdi på over 45 mia. DKK. Investeringerne ventes at skabe 4 000 nye job i Østdanmark og vil yderligere øge produktionskapaciteten og eksporten.

18 dybdeinterviews med branchefolk vidner om en stærk fremtidstro, men endnu flere STEM-kompetencer er nødvendigt, hvis den positive udvikling i branchen skal fortsætte, lyder det. Virksomheder udtrykker bekymring, når det kommer til kompetenceforsyningen i Østdanmark og er afhængige af arbejdskraft fra udlandet – især inden for IT og digitalisering.

Life science-branchen har fået øget erhvervspolitisk opmærksomhed de seneste år på grund af coronapandemien og genstarten af dansk økonomi. Branchen står i dag for ca. 20% af den samlede danske vareeksport.

Øresundsinstituttets kortlægning af branchen i Østdanmark sker på et tidspunkt, hvor nationale initiativer i den nyeste life science-strategi fra 2021 er ved at blive implementeret. Et nyt nationalt Life Science Råd er blevet etableret for at forbedre branchens rammevilkår. 800 mio. DKK er blevet bevilliget i statsstøtte til udviklingen af en danskproduceret coronavaccine, og nye klyngeorganisationer og konsortier er blevet stiftet for at fremme udviklingen af bioteknologi, velfærdsteknologi og lægemidler i Danmark.

Øresundsinstituttets rapport bidrager i den kontekst med nye indsigter om den danske life science-sektor, som er en udpeget dansk styrkeposition.

Læs analysen her

 

10 HIGHLIGHTS FRA ANALYSEN

700 selskaber

Life science-sektoren i Østdanmark består af ca. 700 virksomheder. Halvdelen af dem kan kategoriseres som mikrovirksomheder med ni eller færre ansatte. Omkring 75% af alle ansatte i sektoren arbejder dog i et af de 30 fyrtårnsselskaber med mere end 250 ansatte. Det største selskab er Novo Nordisk, der beskæftiger 18 200 ansatte i Østdanmark.

200 nye selskaber på fem år
Omkring 200 nye life science-virksomheder er blevet stiftet i Østdanmark siden 2017. De beskæftiger i alt omkring 2.300 ansatte i regionen. Størstedelen af de nye virksomheder er inden for biotek og er placeret i København – flere med kobling til den Novo Nordisk Fonden-finansierede incubator BioInnovation Institute.


58 000 ansatte i branchen i Østdanmark
– beskæftigelsesfremgang på 22%
Der er omkring 58.000 ansatte i life science-virksomheder i Østdanmark. I 2017 var der 47 700 ansatte. Det er en beskæftigelsesfremgang på 22% på fem år.

Alle delbrancher i life science-sektoren vækster i Østdanmark
Alle delsektorer, dvs. farma, biotek, medtech, CRO (contract research organisation), CMO (contract manufacturing organisation), healthtech og foodtech, er vokset i perioden 2017-2021. I alt er der blevet skabt flest nye job i regionen inden for farma, medtech og biotek. Den største procentuelle vækst i beskæftigelsen er inden for healthtech.

Anlægsinvesteringer for over 45 mia. DKK

Life science-virksomheder i Østdanmark investerer nu og i de kommende år mere end 45 mia. DKK i at udvide deres fabriksanlæg, R&D-faciliteter og domiciler i regionen. Udvidelserne finder sted adskillige steder, men primært i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i Kalundborg. Anlægsudvidelserne ventes i de kommende år at skabe over 4 000 nye job i Østdanmark, ifølge virksomhederne.

Gladsaxe, Ballerup og København er de største life science-kommuner i Østdanmark

Tre kommuner i Østdanmark – Gladsaxe, København og Ballerup – er hjemsted for life science-virksomheder, der beskæftiger mere end 5.000 ansatte i hver kommune. Nogle af Danmarks største life science-virksomheder har deres globale hovedkontor i disse kommuner: Novo Nordisk og Novozymes er i Gladsaxe, Lundbeck og Radiometer Medical i København, og LEO Pharma og GN Hearing i Ballerup. I alt er der 13 kommuner i Østdanmark, hvor mere end 1 000 privatansatte lokalt arbejder i life science-virksomheder.

Farma er den største delbranche – men flest medtech-selskaber

Omkring halvdelen af de 58 000 ansatte i life science-sektoren i Østdanmark arbejder i farma. Lægemiddeludvikling og produktion er således en nøglesektor i det østlige Danmark med fyrtårnsselskaber som Novo Nordisk, Lundbeck og LEO Pharma. Selvom farma er den delsektor, hvor der arbejder flest mennesker i Østdanmark, er der flest virksomheder inden for medtech.

Knap hver tiende arbejder i nye brancher

På grund af nye teknologier og behandlingsmetoder omfatter life science-branchen også virksomheder, der er aktive inden for IT (healthtech) og fødevareudvikling (foodtech). På trods af overlap til andre sektorer står de ’traditionelle’ delsektorer – farma, biotek, medtech, CRO og CMO – stadig for 92% af de 58 000 job i sektoren i Østdanmark. De resterende 8% af de ansatte arbejder i healthtech- eller foodtech-selskaber. Sektoroverlapningen kan dog være større, end det, der afspejles i statistikken, da ny teknologi inden for informations- og sundhedsteknologi også udnyttes af virksomheder, der defineres som traditionelle medicinalvirksomheder eller biotekvirksomheder.

Life science-selskaber i Region Hovedstaden driver jobvæksten

Af de omkring 10.500 nye regionale arbejdspladser, der er skabt i life science-branchen siden 2017, er omkring 10.250 job skabt i life science-virksomheder beliggende i en af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Beskæftigelsesudviklingen i de identificerede virksomheder i Region Sjælland har været omkring 1%. Størstedelen af de nye job i life science-sektoren i Østdanmark er således skabt i Region Hovedstaden.

Selskaberne rekrutterer nye ansatte trods mangel på STEM-kompetencer
Kompetencebehovene hos omkring 50 adspurgte større og mindre life science-selskaber i Østdanmark er i høj grad knyttet til STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) samt kommerciel kundskab, regulatorisk forhold og IT. Omkring 58% af de ca. 50 interviewede virksomheder tilkendegiver, at de har oplevet vanskeligheder med at rekruttere specifikke kompetencer. 68% af de adspurgte virksomheder forventer, at deres medarbejderstab regionalt vil vokse i de kommende år, og 63% af de kortlagte life science-virksomheder har øget deres personalestyrke i regionen de seneste fem år. Life science-virksomheder oplever i dybdegående interviews, at det bliver sværere at rekruttere nye medarbejdere.

 

GRAFIK FRA ANALYSEN

 

 

INTERVIEWPERSONER I ANALYSEN


Michael Hallgren, Senior Vice President at Novo Nordisk API Manufacturing i Kalundborg
– Test-, demo- and upscaling facilities would also strengthen the attractiveness for investments and startups. Those parameters would also strengthen Medicon Valley and the entire sector.

Andrea Porchia, Site Lead Copenhagen AGC Biologics
– We will need competence in areas such as manufacturing, process development, quality assurance, and quality control, as well as other supporting functions.

Thomas Gabriel, Managing Director Cook Medical
– There’s by and large a need for many more STEM graduates. And there’s also a need for skilled staff electricians, smiths, and similar professionals.

Steen Donner, CEO DTU Science Park
– We’re working on building a completely new science park with up to 27 000m2 of space. With the expansion in Lyngby and Hørsholm, over the next few years we’ll be investing a total of almost DKK 1bn in new facilities.

Karin Garre, General Manager Symphogen
– Two-year trainee- and ’travel around-programmes’ for new graduates might be able to bring innovation to companies and foster young professionals by giving them new knowledge, introducing methods and letting them experience different workplaces and issues.

Morten Mølgaard, CEO COBIS
– Right now there is a waiting list with more than 100 companies active in drug development, digital health, devices & medtech, diagnostics and more that want to be part of our life science startup community. That is a very high demand.

OM ANALYSEN

Mere information
Johan Wessman
Adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org
Anette Steenberg
Adm. direktør Medicon Valley Alliance
as@mva.org

Tidligere rapporter:
Life Science in Skåne (2020)
Life Science Across the Øresund (2021)
State of Medicon Valley (2021)
Expertise Demands and Matching – Higher Education and the Life Science Industry’s Needs in Skåne (2022)
Life Science in Eastern Denmark (2022)

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.