Nu väljs aktörerna som får tävla om Öresundstågen från 2020

Just nu pågår en prekvalificeringsrunda i upphandlingen av den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Det innebär att de aktörer som får vara med och tävla om avtalet väljs ut. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Om tre veckor måste de privata aktörer som är intresserade av att köra de svenska Öresundstågen från augusti 2020 och åtta år framöver ha anmält sitt intresse. I juli startar upphandlingen och vinnaren ska utses nästa sommar. Avtalet är större än tidigare – det inkluderar även underhåll av tågen. Dessutom kan den danska delen av Öresundstågstrafiken och ökad turtäthet över bron tillkomma framöver.

Just nu pågår en prekvalificeringsrunda i upphandlingen av den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Det innebär att de aktörer som får vara med och tävla om avtalet väljs ut. Det nuvarande avtalet med operatören Transdev går ut i augusti 2020. Den kommande upphandlingen gäller sedan åtta år framåt. Senast den 3 april ska de aktörer som är intresserade av att delta i upphandlingen ha anmält sitt intresse.

– I en prekvalificeringsrunda specificeras vilka krav vi sätter på leverantörerna som bland annat bankgaranti och referensuppdrag. Beslutet om vilka aktörer vi godkänner och som får lägga anbud kommer att tas i april, säger Håkan Henmyr, projektledare för upphandlingen på Skånetrafiken, till News Øresund.

Det finns vissa skillnader i dagens trafikavtal och det kommande.

– Skillnaden är att vi bygger en underhållsdepå i Hässleholm och flyttar underhållet av Öresundstågen från Danmark till Sverige. Det kommande avtalet innehåller därför både drift och underhåll. När det gäller trafiken kommer vi vid något tillfälle att vända tågen i Köpenhamn och ensamt ansvara för trafiken över bron, säger Håkan Henmyr.

Diskussionerna om att Skånetrafiken ska ta över det operativa ansvaret för alla Öresundståg över bron från december 2021 är långt gångna med danska Transportministeriet. Tågen körs idag av DSB. Tågen planeras då få Østerport i Köpenhamn som slutstation och inte fortsätta vidare till Nivå och Helsingör som de gör idag. Dessutom finns planer om att öka turtätheten från tre till fyra tåg per timme respektive sex tåg under rusningstid framöver.

– Det kommer att finnas möjlighet att göra dessa förändringar i avtalet, vi kommer inte att göra någon ny upphandling. Det är ett större avtal än tidigare, men sett i proportion till hela systemet och antalet tågkilometer är det inte gigantiskt, säger Håkan Henmyr.

Framöver väntas tågtrafiken över Öresund att utökas med det som kallas Tågsystem 3. Det rör sig om en ny pendel på sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn med syfte att öka antalet sittplatser. Lokdrivna tvåvåningsvagnar har varit ett av förslagen som diskuteras för den kommande pendeln.

– Det är i sådana fall en separat upphandling. Tågsystem 3 är ett skånskt system, Öresundståg äger vi tillsammans med andra länsbolag. Därför har det aldrig varit aktuellt att lägga ihop dem, säger Håkan Henmyr.

Upphandlingsprocessen för Öresundstågstrafiken startade redan i maj förra året genom att Skånetrafiken bjöd in intresserade aktörer till en informationsträff. Därefter har de även träffat aktörerna en och en för att lyssna av marknaden, säger Håkan Henmyr.

– Vilka risker och möjligheter aktörerna ser i ett kommande avtal ligger tillsammans med våra egna utvecklingstankar till grund för förfrågningsunderlaget som vi tar fram. De delar vår uppfattning att det är bra att operatören även ansvarar för underhållet. Det andra är att de vill ha en ekonomisk drivkraft, om operatören presterar bra ska det finnas möjlighet att tjäna extra pengar, säger han.

I juli påbörjas upphandlingen och nästa sommar kan aktörerna räkna med att få besked om vem som vunnit den.

– Detta är en av de större tågaffärerna i landet. Vi vill att de ska få tid på sig att räkna på anbudet och sedan behöver vi tid att göra noggranna utvärderingar om intresset är stort. Vi vill att den som vinner ska ha rimliga förutsättningar att förbereda sig på bästa sätt, säger Håkan Henmyr.

Nytt för denna upphandling av den svenska Öresundstågstrafiken är att den drivs av länstrafikbolagen och inte deras gemensamma bolag Öresundståg AB.

– Tidigare har upphandlingen bedrivits i Öresundståg AB:s regi. Nu gör länstrafikbolagen det tillsammans istället. Det är ingen jätteskillnad. Det är inte bolaget i sig som ansvarar för upphandlingen den här gången, men de ska driva avtalet, säger Håkan Henmyr.

Förutom trafiken över bron och inom Skåne kör Öresundstågen även till Göteborg, Kalmar och Karlskrona. De sex länstrafikbolag som äger bolaget Öresundståg AB är Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik.

(News Øresund – Jenny Andersson & Mandus Örarbäck)

 

Tidtabell för upphandlingen

3 april 2018 – sista ansökningsdag för prekvalificering till den kommande upphandlingen av Öresundstågstrafiken. Därefter väljs under april månad de aktörer ut som får vara med i upphandlingen

2 juli 2018 – upphandlingen påbörjas

Sommaren 2019 – upphandlingen är färdig och den nya operatören utses

Hösten 2020 – det nuvarande avtalet går ut och den nya operatören tar över trafiken

2028 – avtalet löper ut

 

Fakta Öresundstågstrafiken

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Tågen körs på dansk sida av DSB med Transportministeriet som beställare. På svensk sida körs tågen för närvarande av Transdev (tidigare Veolia Transport AB) med bolaget Öresundståg AB och länstrafikbolagen som beställare. Bolaget ägs gemensamt av Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik. Nytillträdd vd för bolaget är Maria Holmgren, tidigare ställföreträdande trafikdirektör på Skånetrafiken.

Enligt långt gångna förhandlingar mellan Region Skåne och danska Transportministeriet ska Skånetrafiken ta över det operativa ansvaret för Öresundstågen i Danmark från december 2021. Tågen väntas då få Østerport som ny dansk slutstation jämfört med att tågen idag kör till Nivå och Helsingør. I december 2019 siktar Skånetrafiken på att kunna utöka tidtabellen så att Öresundstågen avgår var femtonde minut jämfört med dagens tjugominuterstrafik.

Från starten 2000 kördes tågen av SJ på svensk sida och DSB på dansk sida. 2009 tog DSB First över som operatör efter att ha vunnit både svensk och dansk upphandling. I juni 2011 bryts avtalet gällande den svenska trafiken efter en tumultartad tid där DSB First gått med förlust, i december tog Veolia Transport AB (numera Transdev) över trafiken i väntan på upphandling. I november 2013 vann Veolia Transport upphandlingen.

Det finns 111 tågsätt Öresundståg idag. Just nu pågår en renovering av tågen där det första upprustade Öresundståget visades upp förra veckan. Renoveringen görs under de kommande fem åren och kostar cirka fem miljoner per tåg.