Nordisk Kulturfond vil være modvægt til politisk styring

Nordisk Kulturfond, som årligt uddeler ca. 31 mio. kroner til nordiske kulturprojekter, vil være en fri aktør i kultursektoren. Direktør Benny Marcel ser en tendens til mere politisk styring i Sverige såvel som i Danmark og fremhæver derfor potentialet i nordisk samarbejde og et grænseoverskridende perspektiv. Han ser især muligheder for mere samarbejde i forbindelse med genstarten efter coronakrisen.

I både Sverige og Danmark kan kulturpolitikken siges at være baseret på en nordisk kulturmodel, hvor armslængdeprincippet er vigtigt, dvs. at der er uafhængige organer, som kan træffe beslutninger om kulturstøtte uafhængigt af politikerne. Men Nordisk Kulturfond, som er en selvstændig organisation, der er knyttet til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, har bemærket en udvikling mod mere styring af kulturen og ser dette som en fælles udfordring for de nordiske lande.

– Vi ser en tendens i retning af mere kulturpolitisk styring i både Danmark og Sverige. Jeg er imod denne form for topstyring! Det er kulturen og kunsten selv, der skal styre. Og vi skal ikke måle og kvantificere på kryds og tværs, siger Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond.

Læs hele interviewet på News Øresund.

Foto: Peter Hoelstad