News Øresunds ugebrev uge 37

Klik her for at læse det danske ugebrev uge 37

Klik her for at læse det svenske ugebrev uge 37


Hovedoverskrifter:

Malmø er vokset mere end Stockholm og Göteborg tilsammen i år – har nu over 350 000 indbyggere

Malmøs befolkning vokser med rekordfart. I løbet af ugen passerede Malmøs befolkning 350.000 indbyggere, hvilket betyder, at byen er vokset mere end Stockholm og Göteborg tilsammen indtil nu i år. Stigningen kan forklares med flere nyfødte, en stor tilstrømning fra andre kommuner i Skåne og en igen lav dødelighed. Til og med juli i år er der kommet 1.689 flere beboere i Malmø. Siden år 2000 er Malmø vokset med godt 100.000 indbyggere – da boede der 260.000 personer i kommunen.


Borgmester Peter Danielsson stiller ikke op til valg i Helsingborg næste år


Høj byggetakt, men et afventende kontormarked under pandemien


Sveriges ambassade i København åbner residens for ungt svensk design


Efter pandemitider er kulturnætterne tilbage i Malmø, København, Lund og Helsingør


 

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds danske ugebrev

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds svenske ugebrev


News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og vores nyhedsbureau News Øresund bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.