Nedsat hastighed og kun en bane åben i tunnelen, når dansk politi udfører grænsekontrol

Nedsat hastighed til 50 km i timen og kun en kørebane åben i tunnelen, når det danske politi udfører grænsekontrol for trafikken over Øresundsbroen. Kontrollerne, der starter den 12. november, vil være tilfældige og uannoncerede. På Øresundstogene vil politiet starte med at kontroller de rejsende på Københavns lufthavn, men har en forhåbning om at meget snart at kunne starte ID-kontrollerne allerede ude på broen, men først er der brug for at en aftale med de svenske myndigheder forhandles frem.

Dansk politi vil, 1-2 gange om ugen, udføre ID-kontrol ved de dansk-svenske grænseovergange med det formål at indsamle materiale for at være i stand til at gennemføre dybdegående analyser af den grænsekrydsende trafik mellem landene. Dansk politi vil foretage kontrol af vejtrafikken på Øresundsbroen ved en afkørsel lige efter tunnelen, hvor der er mulighed for at vinke biler og lastbiler ind til siden. I forbindelse med kontrollerne nedsættes hastigheden i tunnelen fra 90 til 50 km i timen, og kun en bane holdes åben.

– Hastigheden vil blive sænket, men det vil kun skabe nogle få minutters forsinkelse, siger Jens Jespersen, ledende politiinspektør på Københavns politi, til News Øresund. Jens Jespersen siger at kontrollerne vil være i gang i “nogle timer ad gangen”.

Skulle kontrollerne medføre kø i tunnelen, afbrydes de midlertidigt. Både politiet og Øresundsbro Konsortiet har oplyst, at de af sikkerhedsmæssige årsager ikke accepterer bilkø i tunnelen.

Kontrol af togpassagerer på Øresundstoget udføres i Københavns Lufthavn. Betjente kontrollerer derefter alle afgangsrejsende, mens andre kører med toget for at kontrollere passagererne om bord. Politiet håber at kunne komme til at starte kontrollerne allerede under rejsen, når toget når dansk territorium ude på broen. Lige nu forhandles der om en aftale på nationalt niveau, der giver den mulighed for at indlede inspektioner på broen, ifølge Jens Jespersen. – Hvis vi kan starte midt på broen, så har vi mere tid til at lave bedre kontroller. En sådan aftale håber vi kan være på plads inden længe.

Hvis det bliver tilladt med kontrol på broen, sender politiet personale til stationen i Hyllie, så de kan tage toget til Danmark derfra. Det er også meningen at politiet skal kunne hoppe på SJ’s fjerntog fra Stockholm, på Malmö C, og udføre kontroller ombord under rejsen.

På færgen mellem Helsingborg og Helsingør: sker elle kontroller på land. Biler skal kontrolleres ved en bom, nær toldstedet på dansk side. Gående passagerer kontrolleres på landgangen, før de når togstationen i Helsingør. (News Øresund – Erik Ottosson)