Månedsbrev fra Øresundsinstituttet: Øresundspanel, Tv-studie og dansk-svensk kulturanalyse – medlemsinterview m. Philip Sandberg

 

Øresundsinstituttet udvikler sig yderligere

Velkommen til Øresundsinstituttets nye månedsbrev, hvor du kan læse om hvad der sker hos os, møde vores medlemmer og blive opdateret på hvad der sker i regionen. Vi giver dig også et indblik i vores grænseregions udvikling gennem publicering af nye fakta og nye analyser.

Samtidig med at coronaårene 2020/2021 bærer præg af delvist nedlukkede samfund og grænser, så mærker vi på Øresundsinstituttet en øget efterspørgsel på fakta og analyse af vores dansk-svenske region. Vi møder dette gennem flere nye initiativer, herunder dette månedlige brev, der sendes til vores netværk med undtagelse af sommer og jul. Blandt vores andre nye initiativer vil vi gerne fremhæve:

• Øresundspanelet – du, som læser det her, og mange andre, vil få mulighed for at deltage i et panel hvor vi nogle gange per år sender nogle aktuelle spørgsmål om udviklingen og situationen i Øresundsregionen. Vi henvender os til alle personer, der krydser Øresund pga. fritidsrejser, familiebesøg, arbejde eller som repræsentanter for virksomheder med aktiviteter på tværs af Øresund. Klik her hvis du vil tilmelde dig panelet.

• TV-studie – for at øge Øresundsinstituttets digitale tilstedeværelse er vi i gang med at opbygge et mindre tv-studie til debatter, interviews og præsentationer af analyser. Vores medlemmer vil blive tilbudt at bruge studiet.

• Kulturanalyse – ved et møde på Sveriges ambassade, i slutningen af februar sidste år, med 50 dansk-svenske kulturaktører på plads, indledte Øresundsinstituttet en ny kortlægning og arbejde for at skabe netværksmøder indenfor kulturområdet. Med støtte fra Svensk-danska Kulturfonden og Region Skåne har vi nu startet arbejdet med vores første analyse af dansk-svensk kultursamarbejde.

I månedsbrevet for april er der medlemsinterview med med Philip Sandberg, borgmester i Lund, info om kommende netværksmøder og vigtige hændelser i regionen. I brevet findes også opdaterede fakta om regionens befolkningstal, turisme og faldet i trafikken over Øresundsbron, samt et overblik over de tal som viser regionens sammenhængskraft kraft og vores seneste rapporter.

Nyhedsbrevet for april finder du her

Venlig hilsen fra Øresundsinstituttet

Jenny Andersson, Kristoffer Dahl Sørensen, Sofi Eriksson, Erik Ottosson, Sofie Paisley, Anna Palmehag, Johan Wessman og Thea Wiborg