Læs News Øresunds ugebrev for uge 24

Afstemning om mistillidsvotum mod den svenske regering skal afholdes på mandag

En majoritet i den svenske Riksdag har ikke længere tillid til regeringen med Socialdemokraterna og Miljöpartiet. På mandag skal der gennemføres en afstemning om mistillidsvotum og fire af Riksdagens partier har meddelt, at de ikke længere har tillid til regeringen. Det er Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Moderaterna.


Skånetrafiken indfører nyt pendlerkort med ti Øresundsrejser per måned


Forslag: Gør Femern Bælt-projektets tunnelfabrik permanent


Togpassagererne over Øresund ventes at vende tilbage i langsommere takt end for øvrig togtrafik i Sydsverige


Nødvendigt med omstilling på det svenske arbejdsmarked


Klik her for at læse det danske ugebrev uge 24

Klik her for at læse det svenske ugebrev uge 24


Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds danske ugebrev

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds svenske ugebrev


News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og vores nyhedsbureau News Øresund bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.