Læs News Øresunds nyhedsbrev fra uge 14

Topnyheder fra ugebrevet i uge 14, udsendt den 9. april, 2021.

Den danske regering ønsker at udvide togstationen i Københavns Lufthavn og lave vendespor til tog fra Sverige – foreslår udredning af S-tog på Kystbanen til Helsingør

Rekordhedt svenske boligmarked efter et års coronapandemi

Bertel Haarder: “Man betragter nabofolk som smittekilder”

16.000 mennesker blev afvist ved den svenske grænse under et 99-dages indrejseforbud

Klik her for at se hele det danske ugebrev

Klik her for at læse det svenske ugebrev

Foto: Trine Grönlund, moderator på Øresundsbrons Business Meeting, og Adm. direktør Linus Eriksson. Foto: News Øresund


Klik her for en fri prenumeration på News Øresunds svenske ugebrev

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds danske ugebrev


News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og vores nyhedsbureau News Øresund bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.