Se optagelsen af LIVE-sendingen fra Øresundsinstituttets første dansk-svenske kulturmøde 8. september 2021, kl. 16.30-17.30, der sendtes fra Form/Design Center i Malmø

På mødet blev den nye rapport og projektets soundingboard præsenteret. Rapporten findes her:

Ny rapport: Dansk-svensk kultursamarbejde – kulturens rammer | Perspektiver på struktur og finansiering

Se LIVE-optagelsen her:

afst
Program: 
Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet, byder velkommen.
Anna Palmehag, senioranalytiker, og Thea Wiborg, senioranalytiker og chef for eksterne relationer ved Øresundsinstituttet, præsenterer den første analyse i Øresundsinstituttets dansk-svenske kulturprojekt med tolv interviews med danske og svenske kulturaktører, samt en gennemgang af den grundlæggende struktur for dansk og svensk kulturpolitik og finansiering.
Lise Bach Hansen, head of programming talks & literature, Det Kongelige Bibliotek, præsenterer deres samarbejde med Östersjöfestivalen den 9. september.
Benny Marcel, direktør Nordisk Kulturfond, præsenterer fondens nye antologi ”Afspejlinger – kunst kultur politik samfund”.
Lise Bach Hansen præsenterer det dansk-svenske kulturprojekts sounding board, som hun er formand for.
afst
Dansk-svensk kulturprojekt 
Øresundsinstituttet kortlægger det eksisterende samarbejde og de tværgående aktiviteter i den danske og svenske kultursektor med støtte fra Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne. Formålet med analyseprojektet er at gennem en kortlægning af aktører og samarbejdsprojekter indenfor kultursektoren, som er aktive mellem Danmark og Sverige, bidrager til at skabe et nyt vidensgrundlag, som skal gøre det muligt at bedre udnytte potentialet, som findes når det gælder kultursamarbejde. Hovedperspektivet er Øresund, men vi har desuden et nationalt perspektiv med fokus på hovedstæderne – København og Stockholm og vil spejle fire dimensioner:
* fælles kulturprojekter over landegrænsen
* personaleudveksling over landegrænsen
* udveksling af publikum og markedsføring på tværs af landegrænsen
* grænsehindringer i den kulturelle sektor
afstand

Se yderligere dansk-svenske netværksmøder