Korte fakta: trafikken over Øresund (2014)

97.800 personer rejser over Øresund på en gennemsnitsdag
hvoraf
…
74.800 rejser via Øresundsbron
… 23.000 med færge Helsingborg-Helsingør.

18.955 køretøjer kører i gennemsnit over Øresundsbron per dag
heraf
…
17.132 personbiler
… 1.155 lastbiler
… 138 busser
33 procent af personbilerne er bilpendlere
Af de rejsende som dagligt tager turen over Øresundsbron færdes:
 41.500 med bil
og 33.300 med tog

4.888 køretøjer anvender færgerne Helsingør-Helsingborg i gennemsnit per dag
heraf
…
3.751 personbiler
… 1.013 lastbiler
… 53 busser

Kilde: Øresundsbro Konsortiet, Trafikstyrelsen og Danmarks Statistik